Avskattning

Avskattning görs när en näringsfastighet övergår till att bli privatbostadsfastighet. En avskattning innebär att avskrivningar mm ska återföras till beskattning i näringsverksamheten.

När annan näringsegendom övergår till att blir privat egendom blir det istället fråga om uttagsbeskattning.

Avskattning blir även aktuellt när privat lös egendom som minskat i värde förs in i en näringsverksamhet. Tillgången ska då anses avyttrad för ett pris som motsvarar tillgångens marknadsvärde.

Avyttringen ska redovisas i inkomstslaget kapital.

Se även karaktärsbyte.

Ordlista - Ordförklaring för avskattning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för avskattning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för avskattning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.