Avskattning

Avskattning görs när en näringsfastighet övergår till att bli privatbostadsfastighet. En avskattning innebär att avskrivningar mm ska återföras till beskattning i näringsverksamheten.

När annan näringsegendom övergår till att blir privat egendom blir det istället fråga om uttagsbeskattning.

Avskattning blir även aktuellt när privat lös egendom som minskat i värde förs in i en näringsverksamhet. Tillgången ska då anses avyttrad för ett pris som motsvarar tillgångens marknadsvärde.

Avyttringen ska redovisas i inkomstslaget kapital.

Se även karaktärsbyte.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Bjorn Lunden - Ordförklaring för avskattning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.