Borgenärssammanträde

Sammanträde där borgenärerna ska bestämma om en företagsrekonstruktion ska fortsätta.

Om någon borgenär inte vill fortsätta rekonstruktionen kan domstolen besluta att rekonstruktionsförfarandet ska upphöra. Det krävs dock att borgenären anför tillräckliga skäl för sin inställning, t ex att gäldenären endast försöker smita från sina skulder eller dra ut på tiden.

Är alla överens om att förfarandet ska fortsätta har borgenärerna en möjlighet att få en borgenärskommitté tillsatt. Den ska bestå av högst tre personer. Om gäldenären har haft minst 25 anställda under det senaste räkenskapsåret har de anställda rätt att utse en representant.

Borgenärskommittén ger borgenärerna insyn och ett visst inflytande i rekonstruktionen, eftersom rekonstruktören ska samråda med den i viktigare frågor.

Ordlista - Ordförklaring för borgenärssammanträde - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för borgenärssammanträde - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för borgenärssammanträde - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.