Dödsbo

Samtliga tillgångar och skulder som en avliden person har lämnat efter sig.

Dödsboet uppstår automatiskt vid dödstillfället och upphör att existera när samtliga tillgångar skiftats ut till dödsbodelägarna.

Dödsboet är en juridisk person, på samma sätt som ett handelsbolag eller aktiebolag. Dödsboet äger alltså alla tillgångar och ansvarar för alla skulder.

Den dödes arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare. En efterlevande make är också dödsbodelägare. Dödsbodelägarna ska gemensamt fatta beslut om förvaltningen av dödsboet. Detta innebär bland annat att de ska se till att alla skulder betalas och att de ska förbereda boets upplösning genom skifte.

Ordlista - Dödsbo – en sammanfattande förklaring - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Dödsbo – en sammanfattande förklaring - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Dödsbo – en sammanfattande förklaring - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.