EU

Förkortning för Europeiska unionen.

EU etablerades 1 november 1993. Sverige blev medlem 1 januari 1995. Inom EU samarbetar länderna om bl a ekonomi, utrikespolitik samt polis- och domstolsfrågor. Samarbetet inom EU är omfattande men inte heltäckande. Många frågor avgörs av varje medlemsland var för sig. Det gäller t ex frågor som rör sjukvård, försvar, skola och bostadspolitik.

EU har fem gemensamma institutioner: Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd (ministerrådet), Europaparlamentet, EG-domstolen och Europeiska revisionsrätten. Institutionernas funktioner och uppgifter står beskrivna i EU:s grundfördrag.

Ordlista - Ordförklaring för EU - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för EU - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för EU - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.