Årsredovisning

Avslutning av räkenskaperna.

Årsredovisningen ska innehålla:

balansräkning

resultaträkning

noter

• förvaltingsberättelse

finansieringsanalys (gäller större företag).

Följande företag ska varje räkenskapsår avsluta bokföringen och upprätta en årsredovisning: 

  • aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana handelsbolag som ägs av minst en juridisk person 
  • värdepappersbolag och försäkringsföretag (enligt särskilda lagar) 
  • bokföringsskyldiga stiftelser 
  • övriga bokföringsskyldiga företag, t ex enskilda firmor och handelsbolag med fysiska personer (människor) som delägare, som uppfyller mer än ett av följande villkor:
  1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 
  2. företagets balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
  3. företagets nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,
  4. moderföretag i större koncerner (där koncernen som helhet uppfyller ovanstående kriterier). 
Ordlista - Ordförklaring för årsredovisning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för årsredovisning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för årsredovisning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.