Normalutdelning

Den del av utdelningen från ett fåmansföretag ett visst år som motsvarar en beräknad kapitalavkastning på det satsade kapitalet i bolaget.

Normalutdelningen beskattas till 2/3 med 30% kapitalskatt vilket ger en effektiv skatt på 20%.

 

Vid beräkning av normalutdelning (kapitalbeskattad utdelning) i fåmansföretag används antingen en förenklingsregel (schablonregel) som innebär ett utdelningsutrymme motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp per år (gäller från 2012), eller huvudregeln som består av ett räntebaserat utrymme och ett lönebaserat utrymme.

Den räntebaserade delen av normalutdelning enligt huvudregeln beräknas till anskaffningsutgiften för aktierna multiplicerat med statslåneräntan 30 november året före inkomståret plus 9 procentenheter. Till detta får en lönebaserad del läggas om det finns löner utbetalda från företaget och delägaren (eller en närstående) tagit ut tillräckligt hög lön för att uppfylla det lönekrav som finns uppställt enligt reglerna.

Normalutdelningen för andra finansiella instrument än aktier, t ex konvertibler, beräknas till anskaffningsutgiften multiplicerat med statslåneräntan 30 november året före inkomståret plus 1 procentenhet. Se även utdelning i fåmansföretag.

Ordlista - Ordförklaring för normalutdelning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för normalutdelning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för normalutdelning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.