Inkomst av kapital

Ett av tre inkomstslag i det svenska skattesystemet.

Till inkomstslaget räknas inkomster och utgifter på grund av:

• löpande avkastning på egendom (kapital), t ex utdelning, inkomstränta och räntekompensation

• utgifter för kapital, t ex utgiftsränta, tomträttsavgäld, kostnader för förtidslösen av lån, ränteförmånsbelopp, räntekompensation och förvaltningsutgifter

• uthyrning och andra inkomster av privatbostäder

kapitalvinster och kapitalförluster.

Vid beskattning av inkomster i inkomstslaget kapital sammanräknas, med några få undantag, alla inkomster och utgifter som hör till inkomstslaget.

Ett överskott i inkomstslaget kapital beskattas med 30% (proportionell) statlig skatt.

Ett underskott i kapital ger en skattereduktion med 30% på underskott upp till 100 000 kr under ett år och med 21% på det överskjutande beloppet.

Reduktionen görs mot statlig och kommunal inkomstskatt och från fastighetsskatt. Däremot görs ingen avräkning från förmögenhetsskatt. Underskott får inte sparas till ett kommande år.

Det är bara fysiska personer och dödsbon som kan beskattas för inkomst av kapital. För juridiska personer ingår alla inkomster och utgifter i inkomstslaget näringsverksamhet.

I inkomstslaget kapital tillämpas kontantprincipen och beskattningsåret alltid detsamma som kalenderåret.

Ordlista - Ordförklaring för inkomst av kapital - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för inkomst av kapital - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för inkomst av kapital - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.