Markanläggning

Som markanläggning räknas t ex:

• planering eller hårdgöring av mark, t ex buskröjning, schaktning och torrläggning av marken

• rivning av byggnad eller annat som funnits på fastigheten

• vägar, kanaler, hamninlopp, parkeringsplatser, fotbollsplaner och tennisbanor eller liknande personalanläggningar, planteringar och liknande

• täckdiken och skogsvägar

• brunnar, källare, tunnlar om de inte vid fastighetstaxeringen hör till byggnad.

I redovisningen räknas en markanläggning som en materiell anläggningstillgång.

Markanläggningar som anskaffats efter 1 juli 1990 skrivs skattemässigt av med 5% av anskaffningsvärdet per år. För skogsvägar och täckdiken i lantbruk gäller 10%.

Markanläggningar anskaffade före 1 juli 1990 får skattemässigt skrivas av med 5% av 75% av anskaffningsvärdet. Samma avskrivning brukar användas i redovisningen.

Ordlista - Ordförklaring för markanläggning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för markanläggning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för markanläggning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.