Utmätning

Utmätning är en form av exekution som innebär att en fordringsägare (borgenär) som inte fått betalt kan vända sig till Kronofogden som mäter ut (beslagtar) egendom som tillhör gäldenären och normalt säljer denna.

För att Kronofogden ska kunna verkställa en utmätning krävs en exekutionstitel av något slag, exempelvis en dom eller ett betalningsföreläggande.

Om gäldenären inte betalar skulden gör Kronofogden en tillgångsundersökning, dvs en sammanställning över gäldenärens tillgångar och skulder.

Om gäldenären inte frivilligt medverkar i utmätningsförfarandet kan Kronofogden ta till vissa tvångsåtgärder, bland annat vitesföreläggande, polisassistans, tillträde till bostad eller annat utrymme genom att bryta upp lås, smärre kroppsvisitering mm.

Finns det något att mäta ut vid utmätningstillfället tar Kronofogden hand om egendomen och säljer den, normalt vid en offentlig auktion. I princip kan all gäldenärens egendom utmätas för betalning av dennes skulder. Denna grundregel har dock flera undantag, bland annat ett antal skyddsregler till förmån för gäldenären.

Kronofogdens misslyckade försök brukar kallas SUT-förrättning (SUT = Saknar Utmätningsbara Tillgångar). För att få betalt för sin fordran måste då fordringsägaren gå vidare med en konkursansökan.

Se även förbehållsbelopp.

Ordlista - Ordförklaring för utmätning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för utmätning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för utmätning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.