Personal / Återbetalning av stöd för korttidsarbete / korttidspermittering

Återbetalning av stöd för korttidsarbete / korttidspermittering

Faktagranskad artikel

De avstämningar av korttidsarbete / korttidspermittering som du gör regelbundet under stödperiodens gång ger en indikation på hur ditt slutliga stöd kommer att bli. Det slutliga utfallet framgår först vid slutavstämningen.

Publicerad: 2020-09-24

De avstämningar av korttidsarbete / korttidspermittering som du gör regelbundet under stödperiodens gång ger en indikation på hur ditt slutliga stöd kommer att bli.

Att det under en delavstämning står att du fått för mycket stöd utbetalt behöver inte innebära att du slutligen kommer att bli återbetalningsskyldig.

Eventuell återbetalningsskyldighet kommer att framgå vid slutavstämningen efter hela stödperiodens slut. Du ska därför inte göra någon återbetalning innan dess, även om det av din avstämning framgår att du fått för mycket stöd. Återbetalning görs först efter att Tillväxtverket fattat beslut om återbetalning.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!