30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Personal / Återbetalning av stöd för korttidsarbete / korttidspermittering

LEI-koder för värdepappershandel

De avstämningar av korttidsarbete / korttidspermittering som du gör regelbundet under stödperiodens gång ger en indikation på hur ditt slutliga stöd kommer att bli. Det slutliga utfallet framgår först vid slutavstämningen.

Publicerad:

De avstämningar av korttidsarbete / korttidspermittering som du gör regelbundet under stödperiodens gång ger en indikation på hur ditt slutliga stöd kommer att bli.

Att det under en delavstämning står att du fått för mycket stöd utbetalt behöver inte innebära att du slutligen kommer att bli återbetalningsskyldig.

Eventuell återbetalningsskyldighet kommer att framgå vid slutavstämningen efter hela stödperiodens slut. Du ska därför inte göra någon återbetalning innan dess, även om det av din avstämning framgår att du fått för mycket stöd. Återbetalning görs först efter att Tillväxtverket fattat beslut om återbetalning.