Övertid

Den arbetstid som överstiger den ordinarie arbetstiden och jourtiden enligt arbetstidslagen eller kollektivavtalet kallas övertid. Det är normalt arbetstiden utöver 40 timmar per vecka.

Regler om övertid

Skyldigheten att arbeta övertid eller vilken ersättning som ska betalas för övertid regleras inte av arbetstidslagen. För att en anställd ska vara skyldig att arbeta övertid krävs att den anställde och arbetsgivaren kommit överens om detta. Normalt regleras dessa frågor i kollektivavtal eller enskilda avtal mellan arbetsgivaren och de anställda.

Kollektivavtalsbundna arbetsplatser

För kollektivavtalsbundna arbetsplatser är det alltså kollektivavtalet som reglerar om det finns en skyldighet att uföra övertidsarbete. De anställda, även de oorganiserade, antas ta anställning på de villkor som gäller på arbetsplatsen. 

Kollektivavtalslösa arbetsplatser

På kollektivavtalslösa arbetsplatser gäller däremot att det ska finnas en överenskommelse för att arbetsgivaren ska kunna beordra övertidsarbete. 

Allmän övertid

Allmän övertid får enligt arbetstidslagen tas ut med högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad, dock högst 200 timmar under ett kalenderår. Observera att den genomsnittliga veckoarbetstiden får uppgå till högst 48 timmar per vecka under en fyramånadersperiod. 

Extra övertid om det finns särskilda skäl

Extra övertid får tas ut om det finns särskilda skäl och situationen inte kan lösas på annat sätt. Denna övertid kan, utöver den allmänna övertiden, vara högst 150 timmar per år och anställd.

Se även nödfallsövertid, mertid och övertidsavgift.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för övertid - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.