Övertidsavgift

Övertidsavgift betalas av arbetsgivare som har överträtt övertidsbestämmelserna. Övertidsavgiften är för varje otillåten övertidstimme 1% av prisbasbeloppet. Övertidsavgifter är inte avdragsgilla.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för övertidsavgift - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.