Personal / 7 myter om pensionen

7 myter om pensionen

Faktagranskad artikel

På pensionsområdet förekommer det en hel del missuppfattningar. Inte minst vad som händer om man tar ut allmän pension redan vid 62. I den här artikeln tar vi upp några av de mest spridda myterna om pensionen. 

Publicerad: 2021-03-08
1. Man kan inte arbeta och ta ut pension samtidigt

Fel, det går alldeles utmärkt. Det är till och med så att samhället uppmuntrar till detta genom låga socialavgifter och förstärkt jobbskatteavdrag på arbetsinkomsterna.

2. Det blir högre skatt om man arbetar som pensionär

Fel, skattesatsen blir faktiskt i de flesta fall lägre tack vare det förstärkta jobbskatteavdraget.

3. Förtida och uppskjutet pensionsuttag

Tidigare, när den "normala" pensionsåldern var 65 år, var förtida uttag ett relevant begrepp, likaså uppskjutet pensionsuttag. Dessa begrepp är dock meningslösa idag när pensionsuttaget är helt flexibelt från 62 års ålder. (Men fortfarande används uttrycken flitigt.)

4.  Man slutar att tjäna in till pensionen när man börjar ta ut pension

Fel, du tjänar in pension hela livet. Så om du har förvärvsinkomst medan du tar ut pensionen, så fylls pensionskapitalet på samtidigt som det tappas av genom pensionsuttaget.

5. Har du börjat ta ut pensionen måste du fortsätta

Fel, du är helt fri, och kan exempelvis ta ut pension vartannat år, eller varannan månad eller bara på sommaren eller ...

6. Du måste ta ut hela pensionen

Du kan ta ut de olika typerna av pension (privat pensionssparande, tjänstepension och den allmänna ålderspensionen) oberoende av varandra.

7. Du får högre pension ju längre du väntar med att ta ut den

Fel, det är månadsbeloppen som blir högre, men sammanlagt blir det ett statistiskt nollsummespel. Ett argument för att ta ut pensionen redan vid 62 års ålder och spara dessa pengar, är att du då får ett kapital som du kan komma åt med hela beloppet på en gång om du exempelvis vill köpa en bostad. Väntar du med att ta ut pensionen sparas dina pengar i pensionssystemet, och där kan du bara komma åt dem i form av ett förhöjt pensionsbelopp varje månad. Dessutom förloras pengarna om du dör.

Läsa mer

I vår bok Pensionsplanering för företagare får du veta mer om hur du tar ut pension på bästa sätt – allmän pension, privat pensionssparande och tjänstepension. Du får också tips om hur du sparar till pensionen så fördelaktigt som möjligt. Finns som tryckt bok och e-bok.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!