AGB

AGB är en förkortning för avgångsbidrag och är en avtalsförsäkring som betalas ut när en anställd förlorat sin tillsvidareanställning på grund av att företaget varaktigt dragit ner på personal eller det inom de senaste sex månaderna inte gått att få något nytt arbete inom branschen. För att kunna ta del av försäkringen måste du ha fyllt 40 år och varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag som har försäkringen.

AGB-ersättning är en skattepliktig inkomst.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för AGB - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.