Personal / Arbetsgivaravgifter för unga sänks ytterligare

Arbetsgivaravgifter för unga sänks ytterligare

Faktagranskad artikel

Riksdagen har nu beslutat om tillfälligt lägre arbetsgivaravgifter för 19–23 åringar under juni till augusti. Beslutet innebär att arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21% (istället för 19,73%) under dessa månader. 

Ändringen träder i kraft 19 juni 2021 och ska gälla ersättningar som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.

Publicerad: 2021-06-17
En tillfällig nedsättning från 1 januari 2021

För att motverka pandemins negativa konsekvenser när det gäller ungas möjligheter på arbetsmarknaden infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar (födda 1998–2002) från 1 januari 2021 till 31 mars 2023. Arbetsgivaravgifterna är under denna period 19,73%.

Ytterligare en tillfällig nedsättning

Riksdagen har nu beslutat att rabatten på arbetsgivaravgiften för 19–23 åringar förstärks ytterligare under juni–augusti 2021. En sommarrabatt som innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% (istället för 19,73%).

Denna rabatt omfattar alltså alla som vid årets ingång har fyllt 18 år (som fyller 19 år under 2021). På motsvarande sätt omfattas 23-åringar om de fyller 23 år någon gång under 2021. Detta är alltså personer som är födda 1998–2002.

Rabatt på högst 25 000 kr/månad

Den förstärkta nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgiften (10.21%) ska betalas på ersättningar upp till 25 000 kr/kalendermånad.

Denna tillfälliga rabatt innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% för alla unga mellan 15–23 år, då vi sedan 2019 har rabatt för unga mellan 15–18 år som innebär 10.21% i arbetsgivaravgift.

Ett par exempel på vad sommarrabatten på unga mellan 18–23 innebär i lönekostnad och rabatt:

LönLönekostnad maj 2021Lönekostnad juni-aug 2021Rabatt
15 00017 95916 5311 428
25 00029 93227 5522 380

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!