Skatt / Arbetsgivaravgifter 2023

Arbetsgivaravgifter 2022 och 2023

LEI-koder för värdepappershandel

Med arbetsgivaravgifter menas arbetsgivares avgifter till allmän försäkring mm (socialavgifter). Arbetsgivaravgifter beräknas på den kontanta bruttolönen och förmånerna till anställda. I vissa fall ska arbetsgivaren inte betala arbetsgivaravgifter. Socialavgifter tas ut i form av arbetsgivararvgifter, som betalas av arbetsgivare, och egenavgifter, som betalas av näringsidkare (företagare).

Publicerad: 2022-12-22

Följande procentsatser gäller för arbetsgivaravgifterna: 

 20232022
Normal nivå31,42%31,42%
Födda 1937 och tidigare0%0%
Födda 1938–195310,21%10,21%
Födda 195410,21%10,21%
Födda 195510,21%10,21%
Födda 195610,21%10,21%
Ungdomar 15–17 år10,21%110,21%1
Ungdomar 18–22 år19,73%119,73%1

på lön upp till 25 000 kr per månad.

Arbetsgivaravgifterna består av följande delar:

 2019202320182017
Ålderspensionsavgift10,21%10,21%10,21%
Efterlevandepensionsavgift0,60%0,70%0,70%
Sjukförsäkringsavgift3,55%4,35%4,35%
Arbetsskadeavgift0,20%0,20%0,20%
Föräldraförsäkringsavgift2,60%2,60%2,60%
Arbetsmarknadsavgift2,64%2,64%2,64%
Allmän löneavgift11,62%10,72%10,72%
Summa31,42%31,42%31,42%
Summa för ungdomar
  

ANSTÄLLDA är den perfekta boken för arbetsgivare som vill ha full koll på arbetsrätten, aktuella sifferuppgifter och belopp, mm »

Ungdomar

Arbetsgivaravgifterna är 10,21% på lön upp till 25 000 kr per månad till ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. På lön som överstiger 25 000 kr per månad betalas fulla arbetsgivaravgifter.

En tidsbegränsad nedsättning gäller under perioden 1 januari 2021–31 mars 2023 för ungdomar som fyllt 18 år men inte 23 år vid årets ingång (dvs för 2023 gäller det de som är född 2000-2004 och för 2022 de som är födda 1999-2003). På lön upp till 25 000 kr/månad uppgår arbetsgivaravgifterna under denna period till ålderspensionsavgiften plus nio tjugondelar av de övriga avgifterna och den allmänna löneavgiften, dvs 19,73%. På lön som överstiger 25 000 kr per månad betalas fulla arbetsgivaravgifter.

Ålderspensionärer

Om man har en pensionär anställd så betalar man inte fulla arbetsgivaravgifter, utan endast ålderspensionsavgift (10,21%). Från och med 1 januari 2023 höjs den åldersgränsen från 65 till 66 år. Detta gäller då personer som vid årets ingång har fyllt 66 år, vilket innebär att det gäller från och med året då den anställde fyller 67 år. 2026 höjs gränsen till 67 år, dvs från och med det år den anställde fyller 68 år.

För personer som är födda 1937 eller tidigare betalas inga avgifter alls.

Nedsättning vid arbete med FoU

Arbetsgivaravgifterna får sättas ned med 10% av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU). Ålderspensionärer och ungdomar (se ovan) omfattas dock inte av nedsättningen.

Dessutom ska den allmänna löneavgiften sättas ned med 10% på ersättning till personer som arbetar med FoU. Den allmänna löneavgiften ska dock som lägst anses vara 0%.

Det sammanlagda avdraget får vara högst 600 000 kr per koncern och månad (enligt ett förslag från regeringen ska detta belopp höjas till 1,5 miljoner kr per månad).

Villkoret för att en anställd ska omfattas av nedsättningen är att denne har arbetat med forskning och utveckling under minst tre fjärdedelar av sin faktiska arbetstid och minst 15 timmar per månad. Det räcker att den anställde under en månad har arbetar med forskning och utveckling under minst hälften av sin faktiska arbetstid och minst 15 timmar.

Med forskning och utveckling avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte

  • ta fram ny kunskap (forskning), eller
  • använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster och produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana (utveckling).

Nedsättning ska i första hand göras för forskning och utveckling och i andra hand för regional nedsättning (se nedan). Nedsättningen får dock inte bli så stort att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften.

Regional nedsättning

I stödområdet gäller fortfarande ett företagsstöd som innebär att arbetsgivaravgifterna får sättas ned. För arbete vid fast driftställe i stödområdet får nedsättning göras med 10 procentenheter. Stödet får beräknas på ett avgiftsunderlag på högst 71 000 kr, dvs stödet kan maximalt bli 10% av 71 000 = 7 100 kr per månad. Nedsättningen får dock aldrig medföra att arbetsgivaravgifterna understiger ålderspensionsavgiften (10,21%).

Stödet gäller även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. En enskild näringsidkare eller ett handelsbolag som har anställda och därmed redovisar både egenavgifter och arbetsgivaravgifter kan totalt få ett företagsstöd med 85 200 kr. I första hand görs avdraget från arbetsgivaravgifterna.

Observera att stödet inte lämnas till alla branscher. Företag inom sektorerna vattenbruk och fiske, vissa jordbruk samt transport är uteslutna på grund av EG:s statsstödsregler. Enligt Skatteverket kan SCB:s SNI-koder (www.scb.se) användas för att bedöma om verksamheten är undantagen från regional nedsättning. Följande näringsgrenar är undantagna:

    • Jordbruk (utom avbytarverksamhet, som ger rätt till stöd), SNI-grupp 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 och 01.5
    • Fiskeri- och vattenbruk, SNI-grupp 03
    • Transport (utom resebyråverksamhet och post- och telekommunikation, som ger rätt till stöd):

 järnvägstransport, SNI 49.1 och 49.2

– övriga landstransporter, SNI 49.3 och 49.4

– sjötransporter, SNI 50.1, 50.2, 50.3 och 50.4

– lufttransporter, SNI 51.1 och 51.2 (ej 51.200 - rymdfart).

När det gäller jordbruk är det normalt bara avbytarverksamhet som kan ge rätt till regional nedsättning av egenavgifterna.

Eftersom företagsstödet är ett s k försumbart stöd så måste du själv hålla reda på om du har fått andra försumbara stöd. Du kan maximalt få försumbara stöd på 200 000 euro (ca 1 800 000 kr) under en treårsperiod. 

Du behöver inte ansöka om att få företagsstödet, men om du är osäker på om du har rätt till stödet kan du kontakta Skatteverket.

Stödområde

Följande kommuner ingår i stödområdet:

Norrbottens län: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarbyns församlingar i Bodens kommun och fd Markbyggdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.

Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.

Jämtlands län: Bergs, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsund, Bräcke, Åre och Östersunds kommuner.

Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner samt Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.

Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.

Värmlands län: Torsby kommun.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!