Avsked

Med avsked menas att avsluta en anställning. En arbetsgivares rätt att avskeda en anställd är begränsad genom reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivare får bara avskeda någon som grovt åsidosatt sina åligganden mot företaget.

Vid avsked upphör anställningen omedelbart utan uppsägningstid. Detta gäller både vid tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar.

Avskedandet ska vara skriftligt och lämnas till den anställde personligen. Jfr uppsägning.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för avsked - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.