Beredskapstid

Beredskapstid inom arbetsrätten är tid när den anställde står till arbetsgivarens förfogande utanför arbetsplatsen. Beredskapstiden räknas varken som arbetstid eller jourtid, men ingår inte i veckovilan.

Personal – fakta och tips från Bjorn Lunden - Ordförklaring för beredskapstid - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.