Personal / Friskvårdsbidrag 2024

Friskvårdsbidrag 2024

Vad är det och vad ingår?
Faktagranskad artikel

Som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda friskvårdsbidrag som en del av personalvårdsförmånen. Detta är ett effektivt sätt att uppmuntra dina anställda att prioritera sin fysiska och psykiska hälsa. Att erbjuda attraktiva personalförmåner är också avgörande för att ditt företag ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som lockar till sig de bästa talangerna.

I den här artikeln får du en inblick i vad friskvårdsbidrag innebär, vilka belopp som gäller för att bidraget ska vara skattefritt, vilka aktiviteter som är godkända och hur du enklast administrerar bidraget.

Publicerad: 2024-01-05
Vad är friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidrag är en personalvårdsförmån du som arbetsgivare kan välja att erbjuda dina anställda. Det innebär att dina anställda kan lämna in kvitton för bland annat gymkort, sportaktiviteter eller massage. Friskvårdsbidraget är ett fastställt belopp som dina anställda kan spendera på motions- och friskvårdsrelaterade aktiviteter. 

Du som arbetsgivare betalar sedan ut en skattefri ersättning för detta. Det finns ingen skyldighet för arbetsgivare att erbjuda friskvårdspengar, men det vanligaste är att företag erbjuder någon förmån kopplat till friskvård och hälsa.

Är friskvårdsbidraget skattefritt?

Det allra vanligaste är att friskvårdsbidraget är skattefritt. För att det ska vara skattefritt krävs dock att vissa förutsättningar uppfylls:

 • Bidraget ska inte gå att byta mot pengar,
 • Friskvården eller aktiviteterna ska vara av mindre värde och enklare slag,
 • Erbjudandet om friskvårdsbidraget ska rikta sig till alla anställda och alla ska erbjudas samma belopp,

Läs om hur friskvårdsbidraget kan proportioneras för deltidsanställda

Notera att bidraget måste erbjudas alla anställda i aktiv tjänst. Detta innebär att föräldra- och tjänstlediga inte måste erbjudas friskvårdspengar. För att bidraget ska räknas som mindre värde får arbetsgivaren erbjuda ett bidrag om maximalt 5 000 kr (inklusive moms) per kalenderår. Om arbetsgivaren erbjuder ett högre belopp är hela bidraget skattepliktigt. För friskvårdsrelaterade aktiviteter som inte innehåller motion får kostnaden för aktiviteten inte överstiga 1 000 kr.

Vad ingår i friskvårdsbidraget?

Det finns ingen lagtext som säger vilka aktiviteter som är godkända för bidraget. Skatteverket tillhandahåller inte heller längre en lista, dock framgår av rättspraxis vilken typ av aktiviteter som är godkända och inte godkända. Utifrån detta är upp till arbetsgivaren att bedöma vilka aktiviteter man godkänner.

Du som arbetsgivare ska kunna visa att reglerna för skattefrihet uppfylls och att aktivitetens friskvårdsinslag framgår av underlaget som lämnats in.

Värt att nämna är att friskvårdsbidraget endast kan användas för att betala för själva aktiviteten. Det kan inte användas för medlemsavgifter i föreningar, eller för kostnader för körkort, licenser, diplom och dylikt. Friskvårdspengarna får inte heller användas för att köpa eller hyra utrustning.

Använda friskvårdsbidrag ­– lista över vad som ingår

När det är dags att använda friskvårdsbidrag finns det en mängd olika aktiviteter att välja på. Är du osäker på vilka aktiviteter du som arbetsgivare kan godkänna kan du alltid utgå från att aktiviteten ska innefatta motion eller på annat sätt främja hälsa och välmående. Nedan följer en friskvårdsbidrag lista med exempel på vad som ingår:

 • Motion: Aktiviteter som innefattar motion är godkända för friskvårdsbidraget. Det kan handla om agility, dansklasser, gym eller sportfiske. Friskvårdsbidrag kan också användas till anmälningsavgiften till motionslopp.
 • Sportaktiviteter: Friskvårdsbidraget får användas till i stort sett alla aktiviteter som innehåller motion. Det kan vara golf, ridning, skidåkning eller badminton. Notera att inslag av motion är ett krav för att sporten ska vara godkänd. Sporter som biljard, dart och e-sport är därför inte godkända för friskvårdsbidraget.
 • Friskvård utan inslag av motion: Friskvårdspengen går att använda till olika typer av behandlingar som är avstressande, eller som lindrar stelhet och ömhet. Det kan handla om massage, akupunktur, örtbad eller ljusterapi. Bidraget kan också användas för hälsobefrämjande åtgärder så som nikotinavvänjning, kostrådgivning, stresshantering eller kinesiologi.
 • Webbtjänster och appar: Sedan 2020 är det godkänt att använda friskvårdsbidraget för digitala tjänster som har med motion och hälsa att göra. Det kan handla om appar eller tjänster för löpning, för att föra kostdagbok eller för träningsscheman.
Friskvårdsbidrag kvitto ­– så hanterar du administrationen

Det vanligaste är att den anställda gör ett utlägg för sin friskvårdsaktivitet, och sedan lämnar in sitt friskvårdsbidrag kvitto för att få ersättning från dig som arbetsgivare. Det kan också hanteras genom att du som arbetsgivare betalar hela avgiften för friskvårdsaktiviteten.

Om kostnaden för aktiviteten överstiger ert friskvårdsbelopp gör du i detta fall ett nettolöneavdrag med mellanskillnaden. Som arbetsgivare bör du ta en kopia av kvittot för aktiviteten och använda som verifikation för bidraget.

Betalning under anställningstid

Observera att du bara kan ersätta en anställds utlägg för utgifter för friskvård som den anställde betalar under anställningstiden. Arbetsgivaren kan alltså inte skattefritt ersätta utgifter som den anställde har betalat innan anställningen påbörjades.

Sammanfattning: Friskvård i korthet
 • Du som arbetsgivare väljer om du vill erbjuda de anställda friskvårdsbidrag. Vad bidraget får användas till bestämmer du utifrån praxis och lagstiftning.
 • För att friskvårsbidraget ska vara skattefritt får du maximalt betala ut 5 000 kr per år.
 • Tänk på att alla i personalen ska erbjudas samma bidrag.
 • Bidraget får användas till enklare motionsaktiviteter, alternativt andra hälsobefrämjande åtgärder, exempelvis behandlingar som minskar stelhet och smärta.
 • Aktiviteter som inte innehåller motion, så som massage, får inte kosta mer än 1 000 kr per tillfälle för att vara skattefritt.
 • Friskvårdsbidraget får inte användas för att hyra eller köpa träningsutrustning.
 • Friskvårdsbidraget får inte heller användas till medlemsavgifter, diplom, sjukvård eller teorikurser.

Lär dig mer om andra typer av skattefri motion för anställda

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!