Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Headhunting

Begrepp som används inom personalrekrytering och som innebär att en arbetsgivare, ett rekryteringsföretag eller en rekryteringskonsult (headhunter) som arbetsgivaren anlitar, aktivt letar efter en lämplig person som redan har ett arbete. En annan benämning på headhunting (för högre befattningshavare) är executive search.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för headhunting - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.