Headhunting

Headhunting är ett begrepp som används inom personalrekrytering och som innebär att en arbetsgivare, ett rekryteringsföretag eller en rekryteringskonsult (headhunter) som arbetsgivaren anlitar, aktivt letar efter en lämplig person som redan har ett arbete. En annan benämning på headhunting (för högre befattningshavare) är executive search.

Personal – fakta och tips från Bjorn Lunden - Ordförklaring för headhunting - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.