Human resources (HR)

Human resoursces, eller HR som man säger i dagligt tal, är ett begrepp som blivit mycket vanligt inom management på senare år och som närmast kan översättas med humankapital. Med uttrycket vill man normalt betona sambandet mellan affärerna och medarbetarna.

Personal – fakta och tips från Bjorn Lunden - Ordförklaring för human resources (HR) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.