Personal / Karensdag

Karensdag – vid sjukfrånvaro

Faktagranskad artikel

Systemet med karensdag var ofta kritiserat men gällde trots det ända fram till 2019 då det ersattes av systemet med karensavdrag.

Publicerad: 2020-09-11
Karensdag – allt från bara någon timme till flera dagar

Systemet med karensdag gällde fram till 2019 då det ersattes av systemet med karensavdrag.

Karensdagen var när den infördes tänkt att vara en arbetsdag lång, men i själva verket kunde karensdagen bli allt från bara någon timme till flera dagar lång. För en anställd som insjuknade under arbetsdagen räknades karensen på den tid som återstod av arbetsdagen, och den anställde fick sjuklön nästa dag om han eller hon fortfarande var sjuk. Om den anställde exempelvis insjuknade på arbetet kl 16.00 och arbetsdagen slutade kl 17.00, innebar det att karensdagen blev en timme, dvs löneavdraget blev för en timme. 

För den som arbetar mycket under en koncentrerad tid, eller har många olika arbetsgivare, kunde systemet med karensdag slå mycket hårt. En person med t ex tre olika arbetsgivare som var sjuk tisdag, onsdag och torsdag, och skulle ha arbetat en dag var hos sina arbetsgivare kunde drabbas av hela tre karensdagar.

Därför ersattes karensdagen av karensavdraget

Syftet med karensavdraget, som alltså infördes 2019 och ersatte karensdagen, är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Med ett karensavdrag blir avdraget detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar. Dessutom kan avarter som den ovan nämnda undvikas. 

Här kan du läsa utförligt om karensavdrag» 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!