Personal / Kostnaden för en anställd

Kostnaden för en anställd  

– så här räknar du 
Faktagranskad artikel

Det är naturligtvis fel att gå in i en rekrytering med inställningen att en tilltänkt anställd är en kostnad. Det handlar ju om en potentiell intäkt, en möjlighet att få en hävstångseffekt i den verksamhet du byggt upp. Men likafullt behöver du göra en kalkyl inför en anställning och då bör du ha en rimlig uppfattning om vilka kostnader en anställning innebär. 

Publicerad: 2024-03-05
Vad kostar en anställd?

Utöver den mest uppenbara kostnaden – lönen – tillkommer bland annat semesterlön, arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och särskild löneskatt på dessa. När du gör din kalkyl inför ett anställningsbeslut måste du ta hänsyn till samtliga dessa och andra eventuella förmåner i anställningen.

Avtalsförsäkringar

Premierna för avtalsförsäkringar beräknas på bruttolönen, dvs även på semesterlönen. Företag med kollektivavtal måste normalt teckna avtalsförsäkringar via Fora eller Collectum. Andra företag kan frivilligt teckna motsvarande försäkringar hos Fora eller något annat försäkringsbolag.

Kalkylen

Följande kostnader bör ingå i din kostnadskalkyl för en anställd:
– Lön
– Semesterlön 12 %
– Arbetsgivaravgifter med normalt 31,42 % (lägre för ungdomar och äldre, se Arbetsgivaravgifter 2023 och 2024)
– Premier för avtalsförsäkringar
– Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26 %
– Andra förmåner, t ex bilförmån

Exempel: 
I exemplet har vi antagit att premien för avtalsförsäkringar är 5 % och att 4 % av premien avser pensionsförsäkring och att den anställde är i den åldern att vi ska betala fulla arbetsgivaravgifter.

För en anställd med 30 000 kr i månadslön kan företaget beräkna den totala lönekostnaden till:

Månadslön = 30 000 kr

Semesterlön (12% x 30 000) = 3 600 kr

Avtalsförsäkringar [5% x (30 000 + 3 600)] = 1 680 kr

Arbetsgivaravgifter [31,42% x (30 000 + 3 600)] = 10 557 kr

Särskild löneskatt på pensionskostnader [24,26% x ((30 000 + 3 600) x 4%)] = 326 kr

Summa = 46 163 kr

Det totala påslaget blir 16 163/30 000 = ca 54 %

Förutom de ovan nämnda kostnaderna tillkommer kostnader för bl a utbildning och sjukfrånvaro.

Läsa mer

I Sveriges mest köpta personalhandbok Anställda hittar du allt du som arbetsgivare behöver veta om arbetsrätten, dvs alla regler kring en anställning. Finns som tryckt bok och som e-bok. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!