Personal / Lunch till praktikant

Lunch till praktikant

Faktagranskad artikel

Kan vi bjuda vår PRAO-elev på lunch utan att hon ska beskattas för den? 

Publicerad: 2019-03-11
Svar:

Om en praktikant eller motsvarande (t ex lärling) får kostförmån, bostadsförmån eller någon liknande förmån ska förmånens värde enligt inkomstskattelagen justeras till skäligt belopp, under förutsättning att praktikanten inte får någon annan ersättning eller bara obetydlig annan ersättning.

En elev i grundskolan som enbart får lunch under sin PRAO-tid torde inte beskattas för denna måltid.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!