Personal / Personalliggare blir obligatoriskt i byggbranschen

Personalliggare blir obligatoriskt i byggbranschen

Faktagranskad artikel

Från och med 1 januari 2016 ska personalliggare föras på byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. De nya reglerna ska tillämpas på byggverksamhet som startar 1 januari 2016 och senare. Reglerna gäller även byggverksamhet som startar före ikraftträdandet om verksamheten kan antas pågå efter 30 juni 2016.  

Publicerad: 2019-03-04

Med byggverksamhet menas näringsverksamhet som avser ny-, till-, och ombyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten samt rivning av byggnadsverk. Till byggverksamhet räknas även stödfunktioner till byggverksamhet, som städning och bevakningstjänster. I förarbetena till lagen står det att Skatteverket i tveksamma fall kan söka ledning i SNI-koder. Man kan alltså säga att det mesta som har med byggverksamhet att göra omfattas av kravet på personalliggare.

Den som bedriver byggverksamhet, t ex en entreprenör eller underentreprenör eller byggherren själv, ska föra en elektronisk personalliggare. Den ska hållas tillgänglig för byggherren och för Skatteverket på byggarbetsplatsen.

Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel ska inte antecknas i personalliggaren.

Byggherren måste ha direktansluten elektronisk tillgång till uppgifterna i de olika personalliggare som förs på byggarbetsplatsen. Det är alltså inte först när byggherren begär det som tillgång ska ges till de olika personalliggarna.

Den som bedriver byggverksamhet ska bevara uppgifterna i sina personaliggare under två år efter utgången av det kalenderår då företagets beskattningsår går ut.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!