Personalstiftelse

stiftelse som grundas av arbetsgivaren med ändamålet att främja välfärd åt arbetstagare eller deras efterlevande eller en viss grupp av arbetstagare eller efterlevande. Välfärden får inte vara pension, avlöning eller någon annan förmån som arbetsgivaren är skyldig att betala till arbetstagarna.

Exempel på ändamål för en personalstiftelse är att tillhandahålla semesterbostäder åt de anställda eller ge bidrag vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall. Arbetsgivaren har rätt till ersättning från stiftelsen för utgifter denne haft inom ramen för stiftelsens ändamål.

Överföringar till en personalstiftelse är ett alternativ till att företaget betalar motsvarande utgifter direkt. Fördelarna med att använda sig av en personalstiftelse är främst att:

• en investering, exempelvis i ett fritidshus, blir direkt avdragsgill i stället för att dras av via årliga avskrivningar.

• avdraget uppkommer redan vid överföringen (eller en avsättning för överföringen) och inte först när investeringen görs.


Personal – fakta och tips från Bjorn Lunden - Ordförklaring för personalstiftelse - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.