Personal / Sänkta arbetsgivaravgifter

Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar

Faktagranskad artikel

Regeringen föreslår en tidsbegränsad ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften.

Publicerad: 2020-09-17

Regeringen har meddelat att man i årets budgetproposition kommer att föreslå en tidsbegränsad ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften. Det ska gälla ungdomar mellan 19 och 23 år under perioden 1 april 2021–31 mars 2023.

Rabatten blir 37% av arbetsgivaravgifterna (31,42%), vilket innebär att arbetsgivaravgiften blir 19,76% för de som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år.

Nedsättningen är begränsad till ersättningar på högst 25 000 kr/mån, på överskjutande delar blir det fulla arbetsgivaravgifter.

Enligt regeringens beräkningar innebär förslaget sänkt skatt för företagen på ca 18 miljarder kr under perioden, och tanken är att detta ska vara ett sätt att minska ungdomsarbetslösheten.

I pressmeddelandet framgår det inte om rabatten även ska gälla näringsidkare i yngre åldrar, men det är högst sannolikt då tidigare ungdomsrabatter har gällt både arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!