30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Personal / Sjukpenning i förebyggande syfte

LEI-koder för värdepappershandel

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att personer, som enligt Folkhälsomyndigheten rekommendationer tillhör en riskgrupp, får rätt till sjukpenning i förebyggande syfte om den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att bli smittad av covid-19.

Regeringen har även beslutat att en person har rätt till smittbärarpenning om den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att en närstående smittas med covid-19, i de fall den närstående tillhör riskgruppen.

Publicerad:
Ersättning med högst 804 kr per dag

Ersättningen för både sjukpenningen och smittbärarpenningen, som beviljas av Försäkringskassan, utgår med högst 804 kr per dag.

I ansökan om sjukpenning eller smittbärarpenning ska sökande lämna uppgift om att han eller hon inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och inte har erbjudits andra arbetsuppgifter inom ramen för sin anställning.

Träder i kraft 1 juli 2020

Förordningen börjar gälla 1 juli 2020 och avser tid från och med 1 juli 2020 till och med utgången av september 2020.