Personal / Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Vad är sjukpenninggrundande inkomst (SGI)?

Faktagranskad artikel

Som sjukpenninggrundande inkomst (SGI) räknas anställningsinkomster och inkomst av aktiv näringsverksamhet. Förmåner får dock inte räknas med i den sjukpenninggrundande inkomsten. 

Publicerad: 2024-01-02
Tio prisbasbelopp

Den högsta sjukpenninggrundande inkomsten är 10 prisbasbelopp, dvs 573 000 kr under 2024.

Till och med 2021 gällde 8 prisbasbelopp som högsta SGI.

För att ha rätt till sjukpenning krävs att den sjukpenninggrundande inkomsten är minst 24% av prisbasbeloppet, dvs lägst 13 752 kr för 2024.

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 
 

2024

2023

2022

573 000 kr

525 000 kr

483 800 kr

Multipliceras med 0,97

Den sjukpenninggrundande inkomsten multipliceras med 0,97 vid beräkning av sjukpenning. 

Vid beräkning av föräldrapenning är den sjukpenninggrundande inkomsten 10 prisbasbelopp, dvs 573 000 kr för 2024. Inkomsttaket för tillfällig föräldrapenning är dock 7,5 prisbasbelopp. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!