Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Personal / Sommarjobbande ungdomar

Sommarjobbande ungdomar  

– viktiga regler att tänka på 
LEI-koder för värdepappershandel

I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare.
Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar vid skollov? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? 

Publicerad:
Vilka åldersgränser finns det?

Barn och ungdomar som inte fyllt 13 år får i stort sett inte jobba alls. Vissa undantag finns för bl a lättare arbete i familjens jordbruk och hobbyförsäljning av t ex majblommor. Det går också att få tillstånd från Arbetsmiljöverket för att jobba som skådespelare, statist och liknande.

Ungdomar i åldern 13–15 år får under skollovet arbeta högst 7 timmar/dag och högst 35 timmar/ vecka. Arbetet får inte börja före kl 06.00 och inte sluta senare än kl 20.00. De ska ha ledigt minst 14 timmar i sträck per dygn (nattvila), och 36 timmar i sträck varje vecka, helst på helgen (veckovila). De ska också vara lediga minst fyra veckor i sträck på sommaren. Arbetet ska vara enkelt och ofarligt och föräldrarna ska ha gett sitt tillstånd till arbetet.

Ungdomar som inte fyllt 18 år men som under kalenderåret fyller minst 16 år och som har gått ut grundskolan får under skollovet arbeta högst 8 timmar/dag och högst 40 timmar/vecka. Dessa ungdomar ska vara lediga mellan kl 22.00 och kl 06.00 eller mellan kl 23.00 och kl 07.00. De ska ha ledigt minst 12 timmar i sträck per dygn och en veckovila på minst 36 timmar i sträck. I undantagsfall kan dygnsvilan förkortas till 11 timmar (t ex vid arbete på sjukhus, hotell och restaurang). De får dock aldrig arbeta mellan midnatt och kl 05.00. Ungdomar får inte utföra riskfyllda arbetsuppgifter.

Minderåriga ska ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter senast efter 4,5 timmars arbete. De ska (precis som alla andra anställda) även ha pauser.

För en komplett genomgång av arbetstidsregler mm rekommenderas vår handbok Anställda

Rätt till semesterersättning

Om anställningen är tänkt att pågå högst tre månader kan du avtala om att den anställde inte ska ha rätt till någon semesterledighet. Han eller hon har dock rätt till semesterersättning (normalt 12% av lönen) som ska specificeras separat på lönebeskeden.

Exempel:
Lisa ska sommarjobba på företaget i sammanlagt 50 timmar under två veckor. Enligt anställningsavtalet har Lisa inte rätt till någon semesterledighet. Hon ska få 80 kr i timmen plus semesterersättning. Den sammanlagda lönen blir 50 x 80 = 4 000 kr. Semesterersättningen blir 12% x 4 000 = 480 kr.

Sjuklön vid sjukdom

Även sommarjobbande ungdomar har rätt till sjuklön vid sjukdom. Om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad har den anställde dock rätt till sjuklön först efter det att han eller hon har tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Om den anställde insjuknar under de första fjorton dagarna av anställningen har han eller hon alltså inte rätt att få sjuklön förrän den 15:e dagen efter den första anställningsdagen.

Ska erbjudas personalvårdsförmåner

Tänk på att personalvårdsförmåner måste erbjudas hela personalen för att de ska vara skattefria. Även sommarjobbare ska alltså erbjudas de personalvårdsförmåner som företaget tillhandahåller, t ex fri motion, fika och kontorsmassage.

Skatt och jämkning – vad gäller?

Om sommarjobbaren kommer att tjäna sammanlagt 20 135 kr eller mer under 2021 och inte ansöker om jämkning ska arbetsgivaren dra preliminärskatt enligt skattetabell. Beloppen i skattetabellerna bygger dock på att man har lön under hela året.

För att sommarjobbaren ska slippa betala för mycket preliminärskatt kan personen ansöka om jämkning hos Skatteverket (SKV 4301). Jämkningsbeskedet ska lämnas till arbetsgivaren.

Observera att den anställde ska betala allmän pensionsavgift med 7% om den årliga inkomsten överstiger 20 134  kr. En lönehöjning med en krona från 20 134 kr till 20 135 kr innebär (efter avrundning) därmed en skattehöjning på 7% x 20 135  = 1 409 kr.

Den som kommer att tjäna mindre än 20 135 kr under 2021 behöver inte lämna ansökan om jämkning till Skatteverket. Det räcker med att fylla i blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” (SKV 434) och att lämna den till arbetsgivaren. Förutsättningen för att arbetsgivaren inte ska behöva dra någon skatt är att sommarjobbaren kommer att vara bosatt i Sverige under hela 2021.

Arbetsgivaravgifter och arbetsgivardeklaration

Trots att du inte behöver göra något skatteavdrag ska du ändå betala arbetsgivaravgifter (31,42%) om lönen blir minst 1 000 kr under kalenderåret.

För löner till ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år får arbetsgivaravgifterna sättas ned till 10,21%. Reglerna gäller löner och ersättningar upp till 25 000 kr per månad.

För ungdomar som fyllt 18 år men inte 23 år gäller en tidsbegränsad nedsättning under perioden 1 januari 2021–31 mars 2023. På lön upp till 25 000 kr/månad är arbetsgivaravgifterna under denna period ålderspensionsavgiften plus nio tjugondelar av de övriga avgifterna och den allmänna löneavgiften, dvs 19,73%. På lön som överstiger 25 000 kr per månad betalas fulla arbetsgivaravgifter (31,42%).

Förslag om ytterligare nedsättning 

Regeringen har föreslagit att rabatten på arbetsgivaravgiften för 19–23-åringar förstärks ytterligare under juni-augusti 2021. En sommarrabatt som innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% (i stället för 19,73%). Rabatten ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr/mån. Beslut väntas senare i vår.

Denna rabatt kommer alltså att omfatta alla som vid årets ingång har fyllt 18 år (och som fyller 19 år under 2021). På motsvarande sätt omfattas 23-åringar om de fyller 23 år någon gång under 2021. De personer som omfattas av sommarrabatten är alltså födda 1998–2002. 

Denna tillfälliga rabatt innebär att arbetsgivaravgiften under juni–augusti 2021 blir 10.21% för alla unga mellan 15–23 år.

Läsa mer

Vill du läsa mer om reglerna kring olika anställningar rekommenderas vår utförliga handbok Anställda.