Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en livförsäkring som betalas in av arbetsgivaren och som betalas ut om den anställde avlider före en viss ålder, oavsett om dödsfallet inträffar under arbetstid eller inte.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.