Totalentreprenad

Totalentreprenad är en entreprenadform där en enda entreprenör (totalentreprenör) är ansvarig för både projektering och produktion och i sin tur tar in underentreprenörer. Vid totalentreprenad har beställaren alltså bara en avtalspart.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för totalentreprenad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.