Vikariat

Vikariat är tillfällig tjänstgöring i någon annan persons ställe.

En vikariatsanställning görs för att någon i den ordinarie personalen är borta från jobbet på grund av

• sjukdom

• semester

• föräldraledighet

• militärtjänst

• studier

• annan tjänstledighet.

Det måste av vikariatsavtalet framgå för vem vikarien vikarierar. Vikariatet måste också vara tidsbestämt. Det är ofta lämpligt att använda sig av en relativt bestämd tidsperiod, exempelvis "Stina vikarierar för Maja så länge Maja är föräldraledig, dock längst till 20xx-03-31".

Om den ordinarie slutar sin anställning upphör även vikariatet efter den ordinaries uppsägningstid. Detta gäller dock bara vikariat med en relativt bestämd tidsperiod. Vid rent tidsbestämda vikariat upphör vikariatet först när den avtalade tiden löpt ut.

En anställd som haft vikariat hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än tre år inom en femårsperiod blir automatiskt tillsvidareanställd.

Personal – fakta och tips från Bjorn Lunden - Ordförklaring för vikariat - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.