BL fakturering faktureringsprogram
Trygghetsgaranti
Molnversion och lokal version

BL Fakturering

– programmet med de nöjdaste användarna

Ett lätthanterligt faktureringsprogram som ger dig full kontroll över betalda och obetalda fakturor, påminnelser, mm. Du utformar fakturorna exakt som du vill ha dem och väljer om du vill skicka pappersfaktura eller e-faktura (med stöd för PEPPOL). 

BL Fakturering är ett Windowsprogram där du lagrar faktureringen lokalt eller i molnet och jobbar med den via internet, beroende på vilken licens du har.


BL Fakturering stycke två

 • Molnet
 • Lokalt

Med BL Fakturering i molnet kan du jobba med din fakturering över internet. Du kan även samverka effektivt med din redovisningsbyrå som genom molnlösningen automatiskt får in dina registreringar i sitt system.

Ett lätthanterligt faktureringsprogram med möjlighet till e-fakturering. Du utformar fakturorna exakt som du vill ha dem och får full kontroll över betalda och obetalda fakturor, påminnelser, mm.

 • Effektiv fakturahantering
 • Utforma fakturorna exakt som du vill ha dem
 • Skicka e-fakturor för 2,50 kr/st, med stöd för den nya standarden PEPPOL
 • ROT/RUT 
 • Dröjsmål och påminnelser
 • Teknisk programsupport ingår
 • Mest nöjda användarna »
Läs recensioner »

Pris för en (1) användare och ett (1) företag i molnet. Extra användare 49 kr/mån. Om du vill ha fler företag, kontakta oss. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Allmänna villkor »

Pris för en (1) användare och ett (1) företag. Extra användare 49 kr/mån. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Allmänna villkor »

Levereras online. Efter genomfört köp och efter att vi behandlat din order får du ett mejl med instruktioner för att komma igång.
Funktioner »
Support »
Tilläggstjänster »
Teknisk info »
Recensioner »

Funktioner och extrafunktioner i BL Fakturering

Funktioner

Molndatabas

Med BL Fakturering i molnet sparar du dina företagsuppgifter i en databas på internet. De uppenbara fördelarna är att du får en ökad åtkomst genom att du når dina data från olika platser och att vi sköter arbetet med säkerhetskopiering. All trafik mellan programmet och databasen är starkt krypterad.

Med molnlösningen kan du som företagare koppla din fakturering till en redovisningsbyrå som sköter din bokföring. Byrån får automatiskt in uppgifterna i sitt system. Det innebär att du och redovisningsbyrån kan fördela arbetet mellan er – du registrerar företagets fakturor och din redovisningskonsult sköter bokföringen.

Flera samtidiga användare

Flera användare kan samtidigt och från olika platser vara uppkopplade mot samma företagsdatabas. Det kan t ex vara två personer som jobbar med faktureringen på samma företag men sitter på olika platser eller en redovisningsbyrå som låter kunder sköta sin fakturering direkt i programmet.

Säker datalagring

All din information lagras på en server placerad i en säker datahall med bevakning dygnet runt. Dina företagsdata är därför bättre skyddade med vår molnlösning än om du haft dem i din dator på kontoret eller hemma. Lagring av 2 GB data (motsvarar ca 4 000 pdf-fakturor) ingår. Vill du ha mer lagringsutrymme än 2 GB beställer du extra utrymme upp till 100 GB. 

Automatisk säkerhetskopiering

Du behöver inte själv tänka på att göra säkerhetskopior av ditt arbete. Dina data säkerhetskopieras löpande. Dagliga kopior sparas en månad bakåt i tiden. 

Kundregister

Med ett uppdaterat kundregister kan du sköta faktureringsarbetet snabbt och effektivt. I kundregistret lägger du in alla uppgifter om kunden, förutom grunduppgifter även valuta, betalningsvillkor mm. I programmet finns smarta sökfunktioner som gör att du snabbt och lätt hittar de kunder du söker. 

Säljstöd

Kundregistret kan även användas som ett bra säljstöd med hjälp av anteckningsfältet där du kan lägga in all möjlig information om kunderna. Du ser också en sammanställning av försäljningen till respektive kund.

Produktregister

I artikelregistret lägger du på ett enkelt sätt upp dina produkter. Produkterna i registret kan bland annat kopplas till olika prislistor, kostnadsställen och kostnadsbärare.

Prislistor

Du har möjlighet att använda upp till fem olika prislistor. I programmet finns också en snabb rutin för prisändringar.

Fakturaregistrering

Du registrerar enkelt dina fakturaunderlag genom att välja kunder från kundregistret och produkter från produkt­registret. Om en kund har flera leveransadresser kan du lägga upp dem direkt på kunden så att du snabbt kan välja rätt adress. Förutom en faktura kan du även skriva ut en orderbekräftelse och en följesedel.

Kontantfakturering

Med programmets kassafunktion kan du hantera kontantförsäljning med automatisk utskrift av kontantkvitto. Du kan använda en kvittoskrivare och automatiskt få dina kvitton utskrivna på den. Detta är lämpligt för företagare som inte har så många kontantförsäljningar per dag, t ex frisörer, hantverkare och massörer m fl.

Olevererad order

I programmet finns en mängd kraftfulla och avancerade funktioner som underlättar en effektiv orderhantering. Du kan hantera delleveranser av order, skriva ut orderbekräftelse och följesedel mm.

Integrationer

Underlätta vardagen och minska administrationen i din verksamhet med hjälp av våra integrationer. Genom att koppla ihop BL Fakturering i molnet med andra typer av system och program kan information du tidigare behövt mata in manuellt komma in automatiskt i systemet.

Upplupen ränta på påminnelser

I programmet kan du få med den upplupna räntan redan på påminnelsen så slipper du skicka en särskild räntefaktura.

Kundreskontra

Kundreskontran hjälper dig att hantera bland annat påminnelser, krav, räntefakturering och inkassolistor. Du gör snabbt och enkelt en kontroll av reskontra per kund där du ser kundens aktuella status och tidigare inköp. Programmet ger dig möjlighet att ändra fakturadatum, förfallodatum och belopp direkt i reskontran.

ROT och RUT

Programmet är uppdaterat enligt den senaste regeländringen i januari 2017.
I programmet hanterar du enkelt ROT- och RUT-avdragen på dina fakturor. Alla nödvändiga uppgifter kommer med på fakturan och den preliminära skattereduktionen dras av från totalbeloppet. Programmet hanterar även den begäran om utbetalning du skickar till Skatteverket.

Genom att ange din (huvudsakliga) bransch i företagsuppgifterna kommer du på ROT/RUT-fliken på artikelkortet att få materialkostnad för aktuell bransch inlagd.

Valutahantering

I programmet har du möjlighet att lägga upp olika valutor om du har kunder som vill bli fakturerade i annan valuta än SEK.

Massfakturering

Genom att använda funktionen för massfakturering kan du enkelt fakturera flera kunder likadana fakturor i ett svep.

Blankettgenerator

I blankettgeneratorn skapar du enkelt ett eget utseende på dina blanketter, t ex fakturor, orderbekräftelser och kvitton. Antingen genom att redigera de mallar som finns i program­met eller genom att skapa nya. Du också lägga in din logotyp på blanketterna.

Statistik

I programmet finns färdiga rapporter för fakturahistorik där du kan välja att se försäljningen specificerad för varje kund och produkt eller summerad för varje kund och produkt.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen använder du för att se hur stora inbetalningar företaget förväntas få in under ett valt tidsintervall. Har du leverantörsprogrammet ser du även förväntade leverantörsutbetalningar.

Integrerat med BL Bokföring

När du fakturerar och registre­rar inbetalningar får du automatiskt ut underlag för bokföringen. Om du vill kan faktu­rerings­programmet automatiskt ­registrera verifi­kationer i bokförings­programmet.

Extrafunktioner

Skicka e-fakturor med stöd för PEPPOL för 2,50/st

Med extrafunktionen E-fakturering kan du skicka e-fakturor direkt i systemet. Ett mycket kostnadseffektivt sätt att hantera företagets utgående fakturor.
Funktionen har stöd för det nya standardformatet PEPPOL som rekommenderas för företag som fakturerar offentlig sektor från 1 april 2019. Du aktiverar tjänsten inne i programmet. Användande av E-fakturering debiteras transaktionsvis i efterskott, månadsvis. Priset är 2,50 kr per utgående faktura. 

Inbjudningar för e-faktura
Många företag vill godkänna sina motparter innan det går att skicka eller ta emot e-fakturor till/från dem. I BL Fakturaflöde går detta att göra med hjälp av funktionen för inbjudningar. I en lista markerar du de kunder eller leverantörer du vill bjuda in. De som inte redan har inställningen att de föredrar e-faktura får en inbjudan skickad till sig med e-post. Om motparten accepterar upprättas kopplingen och det är därefter bara att köra igång.     

Funktioner och extrafunktioner i BL Fakturering

Funktioner

Kundregister

Med ett uppdaterat kundregister kan du sköta faktureringsarbetet snabbt och effektivt. I kundregistret lägger du in alla uppgifter om kunden, förutom grunduppgifter även valuta, betalningsvillkor mm. I programmet finns smarta sökfunktioner som gör att du snabbt och lätt hittar de kunder du söker. 

Säljstöd

Kundregistret kan även användas som ett bra säljstöd med hjälp av anteckningsfältet där du kan lägga in all möjlig information om kunderna. Du ser också en sammanställning av försäljningen till respektive kund.

Produktregister

I artikelregistret lägger du på ett enkelt sätt upp dina produkter. Produkterna i registret kan bland annat kopplas till olika prislistor, kostnadsställen och kostnadsbärare.

Prislistor

Du har möjlighet att använda upp till fem olika prislistor. I programmet finns också en snabb rutin för prisändringar.

Olevererad order

I programmet finns en mängd kraftfulla och avancerade funktioner som underlättar en effektiv orderhantering. Du kan hantera delleveranser av order, skriva ut orderbekräftelse och följesedel mm.

Faktura med e-post samt e-faktura

Programmet kan automatiskt bifoga fakturan till din kund i ett e-postmeddelande. Du kan också skapa e-fakturor i SFTI-format (svefaktura) direkt i programmet.

Fakturaregistrering

Du registrerar enkelt dina fakturaunderlag genom att välja kunder från kundregistret och produkter från produkt­registret. Om en kund har flera leveransadresser kan du lägga upp dem direkt på kunden så att du snabbt kan välja rätt adress. Förutom en faktura kan du även skriva ut en orderbekräftelse och en följesedel.

Kontantfakturering

Med programmets kassafunktion kan du hantera kontantförsäljning med automatisk utskrift av kontantkvitto. Du kan använda en kvittoskrivare och automatiskt få dina kvitton utskrivna på den. Detta är lämpligt för företagare som inte har så många kontantförsäljningar per dag, t ex frisörer, hantverkare och massörer m fl.

Olevererad order

I programmet finns en mängd kraftfulla och avancerade funktioner som underlättar en effektiv orderhantering. Du kan hantera delleveranser av order, skriva ut orderbekräftelse och följesedel mm.

Kundreskontra

Kundreskontran hjälper dig att hantera bland annat påminnelser, krav, räntefakturering och inkassolistor. Du gör snabbt och enkelt en kontroll av reskontra per kund där du ser kundens aktuella status och tidigare inköp. Programmet ger dig möjlighet att ändra fakturadatum, förfallodatum och belopp direkt i reskontran.

Upplupen ränta på påminnelser

I programmet kan du få med den upplupna räntan redan på påminnelsen så slipper du skicka en särskild räntefaktura.

Valutahantering

I programmet har du möjlighet att lägga upp olika valutor om du har kunder som vill bli fakturerade i annan valuta än SEK.

Blankettgenerator

I blankettgeneratorn skapar du enkelt ett eget utseende på dina blanketter, t ex fakturor, orderbekräftelser och kvitton. Antingen genom att redigera de mallar som finns i program­met eller genom att skapa nya. Du också lägga in din logotyp på blanketterna.

Massfakturering

Genom att använda funktionen för massfakturering kan du enkelt fakturera flera kunder likadana fakturor i ett svep.

Statistik

I programmet finns färdiga rapporter för fakturahistorik där du kan välja att se försäljningen specificerad för varje kund och produkt eller summerad för varje kund och produkt.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen använder du för att se hur stora inbetalningar företaget förväntas få in under ett valt tidsintervall. Har du leverantörsprogrammet ser du även förväntade leverantörsutbetalningar.

Integrerat med BL Bokföring

När du fakturerar och registre­rar inbetalningar får du automatiskt ut underlag för bokföringen. Om du vill kan faktu­rerings­programmet automatiskt ­registrera verifi­kationer i bokförings­programmet.

HUS-avdrag (ROT/RUT)

Programmet är uppdaterat så att det uppfyller de nya regler som gäller från 1 januari 2016. I programmet hanterar du enkelt ROT- och RUT-avdragen på dina fakturor. Alla nödvändiga uppgifter kommer med på fakturan och den preliminära skattereduktionen dras av från totalbeloppet. Programmet hanterar även den begäran om utbetalning du skickar till Skatteverket.

Genom att ange din (huvudsakliga) bransch i företagsuppgifterna kommer du på ROT/RUT-fliken på artikelkortet att få materialkostnad för aktuell bransch inlagd.

Extrafunktioner

Skicka e-fakturor för 2,50/st

Skicka e-fakturor med stöd för PEPPOL för 2,50/st

Med extrafunktionen E-fakturering kan du skicka e-fakturor direkt i systemet.Ett mycket kostnadseffektivt sätt att hantera företagets utgående fakturor.
Funktionen har stöd för det nya standardformatet PEPPOL som rekommenderas för företag som fakturerar offentlig sektor från 1 april 2019. Du aktiverar tjänsten inne i programmet. Användande av E-fakturering debiteras transaktionsvis i efterskott, månadsvis. Priset är 2,50 kr per utgående faktura. 

Inbjudningar för e-faktura
Många företag vill godkänna sina motparter innan det går att skicka eller ta emot e-fakturor till/från dem. I BL Fakturaflöde går detta att göra med hjälp av funktionen för inbjudningar. I en lista markerar du de kunder eller leverantörer du vill bjuda in. De som inte redan har inställningen att de föredrar e-faktura får en inbjudan skickad till sig med e-post. Om motparten accepterar upprättas kopplingen och det är därefter bara att köra igång.

Detta ingår i supporten

I licensen för BL Fakturering i molnet ingår teknisk programsupport (menyer, funktioner, mm). Du får även tillgång till alla uppdateringar som görs i programmet.

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.

Detta ingår i supporten

I licensen för BL Fakturering ingår teknisk programsupport (menyer, funktioner, mm). Du får även tillgång till alla uppdateringar som görs i programmet.

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.

I grundpriset ingår ett företag i molnet. Vill du har fler företag i molnet kan du kontakta oss. » 

+

BL Fakturering, extra användare

Om du vill att flera användare ska kunna arbeta samtidigt i BL Fakturering kan du köpa licens för fler användare.

49:-/mån
+

BL Fakturering Plus

Ett kraftfullt och komplett faktureringsprogram med funktioner för  lagerhantering, offerthantering, e-fakturering, avtalsfakturering, autogiro, mm. Med fullt stöd för PEPPOL.

Läs mer »
198:-/mån
+

E-fakturering

Med E-fakturering skickar du e-fakturor till dina kunder och tar emot e-fakturor från dina leverantörer. Du aktiverar funktionen inne i programmet BL Fakturering eller BL Leverantör.

Läs mer »

2,50:-

+

Fakturautskriftstjänst

Med vår fakturautskriftstjänst kan du skicka pappersfakturor direkt från BL Fakturering. Vi sköter utskrift, kuvertering, frankering och sändning till mottagaren, dvs hela kedjan.

Läs mer »

från 9,90:-/st

 

+

BL Fakturering, extra användare

Om du vill att flera användare ska kunna arbeta samtidigt i BL Fakturering kan du köpa licens för fler användare.

49:-/mån
+

BL 2–50 företag

I grundversionen av BL Administration kan du använda 1 st företag. Detta tillägg ger dig möjlighet att lägga upp 50 företag.

149:-/mån
+

BL obegränsat antal företag

I grundversionen av BL Administration kan du använda 1 st företag. Detta tillägg ger dig möjlighet att lägga upp ett obegränsat antal företag.

299:-/mån
+

BL Fakturering Plus

Ett kraftfullt och komplett faktureringsprogram med funktioner för  lagerhantering, offerthantering, e-fakturering, avtalsfakturering, autogiro, mm. Med fullt stöd för PEPPOL.

Läs mer »
198:-/mån
Operativsystem

Programmet går att köra i Windows 10/8. BL Administration kan installeras i både 32- och 64-bitars operativsystem.

.NET Framework

För att installera BL Administration krävs att .NET Framework 4.5.2 finns installerat på datorn.

Internetuppkoppling
För att programmet ska fungera bra behöver du en internetuppkoppling av god kvalité, t ex ADSL och 4G med goda signalstyrkor eller fiber.

Utrymme

Själva programinstallationen behöver omkring 80 MB ledigt utrymme på hårddisken. .NET Framework upptar ca 450 MB diskutrymme. Dessutom behövs ledigt utrymme för de företagsdata som du kommer att registrera, vi rekommenderar minst 10 MB per upplagt företag.

Skrivare

Vissa funktioner i programmet kräver att det skapas en utskrift. Du behöver därför ha en fungerande skrivare installerad. Du kan komplettera med en filskrivare, som skapar en fil av utskriften, istället för att skriva ut på papper.

SQL server

Om du har en nätverkslicens och vill köra databaserna i SQL-format krävs det att SQL server finns installerat. Gratisversionen SQL Server Express fungerar.

Filserver

Om databaserna lagras på en filserver i nätverket krävs det att det är en Windows server för att programmet ska kunna jobba mot databasen. Det fungerar inte att placera databaserna på en så kallad NAS.

Operativsystem

Programmet går att köra i Windows 10/8. BL Administration kan installeras i både 32- och 64-bitars operativsystem.

.NET Framework

För att installera BL Administration krävs att .NET Framework 4.5.2 finns installerat på datorn.

Utrymme

Själva programinstallationen behöver omkring 80 MB ledigt utrymme på hårddisken. .NET Framework upptar ca 450 MB diskutrymme. Dessutom behövs ledigt utrymme för de företagsdata som du kommer att registrera, vi rekommenderar minst 10 MB per upplagt företag.

Skrivare

Vissa funktioner i programmet kräver att det skapas en utskrift. Du behöver därför ha en fungerande skrivare installerad. Du kan komplettera med en filskrivare, som skapar en fil av utskriften, istället för att skriva ut på papper.

SQL server

Om du har en nätverkslicens och vill köra databaserna i SQL-format krävs det att SQL server finns installerat. Gratisversionen SQL Server Express fungerar.

Filserver

Om databaserna lagras på en filserver i nätverket krävs det att det är en Windows server för att programmet ska kunna jobba mot databasen. Det fungerar inte att placera databaserna på en så kallad NAS.

  Jag är mycket glad och tacksam att BL utvecklar redovisningsprogram för molnet. De har under många år levererat utmärkta böcker och program för företagare, och tar nu steget vidare. Tack!

  Svara| 
   | | | |::1

  Ganska lättjobbat men trist, omodernt utseende på fakturan.

  Svara| 
   | | | |::1
  pc

  Tack för ditt omdöme Åsa. Vet inte i vilken aspekt du menar att fakturans utseende är omodernt men vill betona att det finns en omfattande blankettgenerator i programmet där man kan bestämma utseendet extremt mycket; flytta fält precis hur man önskar, ändra teckensnitt/färger, infoga logga, ändra storlek på samtliga fält osv. /Hälsar Pål Carlsson, BL

  Svara| 
   | | | |::1

  ganska bra dock om man vill välja fakturera kunderna löpande eller fast pris ganska krånkligt. vi önskar att när man fakturerar för kunden så att man hämtar informationen lite lättare. det kan förbättras.

  Svara| 
   | | | |::1

  Bra program som underlättar företagets administration och fakturering. Väldigt lätt att arbeta med programmet, passar i direkt alla företag. Det som jag saknar är en riktig godkänd kassa så att man hade kunnat använda den direkt som en butikskassa.

  Svara| 
   | | | |::1

  Överlag ett väldigt behändigt och lättjobbat program. Omfattande manual finns om man vill läsa sig fram till något man har problem med. Eller så utnyttjar man den trevliga supporten.. Det som kan bli ännu bättre är användarvänligheten. Att bara lägga upp en kund och skapa en faktura är superlätt men om man vill utnyttja programmet fullt ut kan det vara krångligare. Vissa funktioner är onödigt besvärliga att leta fram i menysystemet.

  Svara| 
   | | | |::1

  roligt att jobba idå man kan skapa sitt eget utseende på fakturor, lättanvänt

  Svara| 
   | | | |::1

  Har jobbat med många bokföringsprogram och jag måste säga att BL är det bästa hittills.

  Svara| 
   | | | |::1

  I stort sett är jag väldigt nöjd med BL och den trevliga och kunniga supporten. Men när det gäller faktureringen har det blivit krångligare för oss, tar längre tid då det blir många klick innan jag faktiskt kan börja fakturera rätt kund. Tidigare kunde vi utgå direkt från leveransadressen. (Mailade supporten angående detta redan 201306). Med vänlig hälsning Annika

  Svara| 
   | | | |::1
  pc

  Tack för dina synpunkter Annika. Vi är medvetna om denna brist och den kommer att åtgärdas i höstversionen som kommer i början av september. /Programsupporten för BL Administration

  Svara| 
   | | | |::1

Jämför program

Vilket program ska jag välja?

– jämför de olika programmens funktioner

Bygg ditt eget programpaket

Bygg ditt eget programpaket

– lokalt eller i molnet!

Hitta din redovisningsbyrå!

Hitta din redovisningsbyrå

– samarbeta för att förenkla företagets arbete

Få ut mer av ditt program:

Eget aktiebolag

EGET AKTIEBOLAG är boken för dig som driver eget aktiebolag med enklast möjliga administration. Du...
BL Fakturering
Eget aktiebolag

Skatteplanering i enskild firma

Handbok med massor av tips om skatteplanering för dig med enskild firma. Skatt och egenavgifter fö...
BL Fakturering
Skatteplanering i enskild firma

Företagets ekonomi

FÖRETAGETS EKONOMI är en handbok i företagsekonomi för dig som inte är ekonom men som i ditt arbet...
BL Fakturering
Företagets ekonomi

Marknadsföring

MARKNADSFÖRING är en handbok för dig som har begränsade resurser och därför kräver snabb "pay-back...
BL Fakturering
Marknadsföring

Ring oss!

Mån-tors 08:30-16:30
Fredag 08:30-16:00

0650-541400

Maila oss!

Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

info@blinfo.se

Kontakta oss

Kontakta mig

Namn:* 
Telefonnummer:* 
Kontakta mig angående:

 

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »