Redovisning

Redovisning

– vi förenklar ditt företags redovisning

Redovisning innebär bland annat att registrera, bearbeta och rapportera information som ska underlätta beslut i ekonomiska frågor. Det betyder löpande redovisning (bokföring), analyser, budgetering, upprättande av årsredovisning, arkivering mm. Vi ser redovisning som en viktig del i att förstå hur företaget går och utvecklas och erbjuder därför lättanvända program, personlig support, pedagogiska kurser och lättfattliga handböcker som förenklar för dig som vill sköta ditt företags redovisning.


Frågor och svar om redovisning

 • Vad visar en balansräkning?

  Svar:
  En balansräkning består av följande:

  • Tillgångar
  • Skulder
  • Eget kapital

  Det egna kapitalet är skillnaden mellan företagets alla tillgångar och externa skulder. Eget kapital hittas tillsammans med skulder på balansräkningens kreditsida. I ett aktiebolag utgörs det egna kapitalet av aktiekapital och reservfond samt fritt eget kapital, som består av årets vinst och vinster från tidigare år. I en enskild firma läggs ingående eget kapital ihop med årets vinst och eventuellt kapitaltillskott.

  Om tillgångarna är större än skulderna, säger man att det egna kapitalet är positivt. Är skulderna större än tillgångarna är det egna kapitalet negativt, det beror normalt på att företaget gått med förlust.

 • Måste jag göra en likviditetsbudget?

  Svar:
  Det kan hända att din bank kräver in en likviditetsbudget innan den beviljar lån, men det finns inga tvingande bestämmelser i bokförings- eller årsredovisningslagen om kviditetsbudget. Vi tycker dock att du bör jobba med likviditetsbudgetar ändå, för att ha koll på företagets likviditet och betalningsflöden.

  Resultatbudgeten görs ibland årsvis, men det räcker inte när det gäller likviditetsbudgeten.

  Det är ingen tröst att företaget kommer att ha tillräckligt med pengar om ett år om ni stupar på penningbrist redan efter fyra månader. Därför måste likviditetsbudgeten göras månadsvis.

 • Vilka räkenskapsår är möjliga för företagets redovisning?

  Svar:
  Med räkenskapsår menas den tid som ett företags redovisning omfattar.

  Aktiebolag och andra juridiska personer får ha brutet räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår ska omfatta tolv månader och får börja och sluta valfri kalendermånad.

  Enskilda näringsidkare samt handelsbolag, som har minst en fysisk person som delägare, måste ha kalenderår (1 januari–31 december) som räkenskapsår.

 • Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning?

  Svar:
  Ofta används begreppen bokföring och redovisning synonymt, vilket inte är helt korrekt. Bokföringen är den del av redovisningen som innebär att uppgifter förs in i en bokföringsbok eller att de registreras i ett bokföringsprogram. Till bokföringen hör också arkivering, uppläggning av redovisningssystemet samt avstämning och framtagande av månadsrapporter. Redovisningen däremot innebär även annat än bokföring, t ex analys av rapporter, uppläggning av budget, upprättande av bokslut med mera. 

Lär dig bokföring från grunden – i datorn, mobilen eller plattan

– när du vill och i din egen takt

Grundläggande bokföringskurs online där du lär dig bokföra köp, försäljningar och andra affärshändelser. Vi tittar också på de olika rapporter du kan ta ut från redovisningen. Du går kursen var du vill, när du vill och i din egen takt. Du slipper restid, reskostnader och logikostnader.

Lär dig bokföring från grunden med vår onlinekurs

Intressanta artiklar om redovisning

Temasidor - Redovisning – fakta, tips och råd - Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_11378_dc11378_cArticleListpg170_ctl00
Avskrivningar maskiner och inventarier

Inköp av maskiner och inventarier är normalt inte direkt avdragsgilla. Avdraget fördelas istället på flera år genom avskrivningar. Så kallade förbrukningsinventarier får du dock avdrag för samma år som du köper dem. 

Läs mer »
Temasidor - Redovisning – fakta, tips och råd - Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_11378_dc11378_cArticleListpg255_ctl00
Bokföra dröjsmålsränta

Här tittar vi på hur du ska bokföra dröjsmålsränta på leverantörsfaktura. 

Läs mer »
Temasidor - Redovisning – fakta, tips och råd - Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_11378_dc11378_cArticleListpg2594_ctl00
Anläggningsregister

Ett anläggningsregister är ett register över ett företags anläggningstillgångar med information om bl a anskaffningstidpunkt, gjorda avskrivningar, utrangeringar och försäljningar. 

Läs mer »
Temasidor - Redovisning – fakta, tips och råd - Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_11378_dc11378_cArticleListpg430_ctl00
Kontrollbalansräkning – när, hur och varför?

När det finns anledning för styrelsen i ett aktiebolag att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet är på väg att förbrukas...

Läs mer »

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!