Redovisning / Räkenskapsår

Räkenskapsår – vad innebär det?

Faktagranskad artikel

Räkenskapsåret är den tid som företags redovisning omfattar. Räkenskapsåret ska omfatta 12 månader.  

Publicerad: 2021-04-14
Räkenskapsåret måste vara kalenderår för vissa företag

Den som är bokföringsskyldig för flera verksamheter måste ha samma räkenskapsår för samtliga verksamheter. Räkenskapsåret måste vara kalenderår (1 jan–31 dec) för följande företag:

• enskilda näringsidkare
• handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för bolagets inkomst
• samfällighetsförvaltande juridiska personer.

När företaget startar eller räkenskapsåret läggs om får räkenskaps-året bli kortare än 12 månader eller förlängas till högst 18 månader. När företaget slutar med sin verksamhet får räkenskapsåret för-kortas men inte förlängas.

Brutet räkenskapsår

Övriga företag och föreningar än de ovan uppräknade, t ex aktie bolag, ideella och ekonomiska föreningar, får ha brutet räkenskapsår.
Det finns inga fasta perioder för brutna räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår ska omfatta 12 kalendermånader, t ex 1 oktober till 30 september.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!