Rådet för finansiell rapportering

Rådet fär finansiell rapportering anpassar och utvecklar god redovisningssed och regelbunden finansiell rapportering för svenska företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad inom EES-området.

Redovisning – fakta, tips och råd - Björn Lundén - Ordförklaring för Rådet för finansiell rapportering - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.