Semester / När måste jag bokföra?

När måste jag bokföra?

Faktagranskad artikel

Jag har ett litet företag med mindre än 1 miljon kr i nettoomsättning. Momsen redovisas en gång per år. Måste jag bokföra alla transaktioner löpande eller kan jag göra det en gång per år? 

Publicerad: 2019-03-19
Svar:

Kontanta in- och utbetalningar måste alltid bokföras senaste påföljande dag. Detta kan skötas genom en manuell kassabok.

För övriga affärshändelser kan bokföringen senareläggas:

Företag som har en årlig nettoomsättning på högst 3 miljoner kr kan dröja med bokföringen av dessa transaktioner i högst 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelsen ägde rum.

Företag som har en årlig nettoomsättning på högst 1 miljon kr, högst 50 verifikationer och högst 250 affärshändelser kan dröja med bokföringen av övriga affärshändelser i högst 60 dagar efter utgången av det räkenskapsår då affärshändelsen ägde rum.

Enskilda näringsidkare som inte har några transaktioner med andra EU-länder och som uppfyller ovan nämnda villkor behöver inte bokföra övriga affärshändelser förrän i samband med inkomstdeklarationen.

Observera att detta inte betyder att verifikationerna får förvaras huller om buller fram till dess de ska bokföras. De ska vara i ordning och gärna sorteras in i kronologisk ordning i en pärm.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!