Semesterbostadsförmån

Semesterbostadsförmån uppstår när en anställd får disponera en semesterbostad till följd av sin anställning.

En anställd som åtnjutit förmån av semesterbostad beskattas för denna förmån. Som huvudregel gäller att marknadsvärdet, dvs vad det skulle ha kostat den anställde att hyra en liknande semesterbostad, ska användas som förmånsvärde. Det är möjligheten att utnyttja semesterbostaden (dispositionsrätten) som beskattas, även om den anställda i praktiken har valt inte har utnyttjat den. Dock beskattas man inte för tid då semesterbostaden har disponerats av någon annan.

Semester – så funkar reglerna - Bjorn Lunden - Ordförklaring för semesterbostadsförmån - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.