BLACK WEEKEND – 50% rabatt på alla böcker!

Semesterlönegrundande frånvaro

Frånvaro från arbetet som är semesterlönegrundande för den anställde, trots att arbetsgivaren inte betalar någon lön under frånvarotiden. Det gäller t ex ledighet i samband med sjukdom, graviditet, barnafödande och utbildning.

Semester - Ordförklaring för semesterlönegrundande frånvaro - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.