Semester / Spara fler än fem semesterdagar

Spara fler än fem semesterdagar

Faktagranskad artikel

Om en anställd har t ex 30 semesterdagar enligt sitt avtal, får denne spara fler än fem dagar per år? 

Publicerad: 2019-03-22
Svar:

Enligt semesterlagen har anställda som tjänat in 25 betalda semesterdagar rätt att spara fem av dessa (i högst fem år). Den som har rätt till fler än 25 semesterdagar kan spara de överskjutande dagarna om arbetsgivaren går med på det.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!