30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skatt / Egenavgifter

Egenavgifter

 – vem betalar vad? 
LEI-koder för värdepappershandel

Egenavgifter ska betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomst av passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt. Socialavgifter tas ut i form av arbetsgivararvgifter, som betalas av arbetsgivare, och egenavgifter, som betalas av näringsidkare (företagare).

Publicerad:

Följande procentsatser för egenavgifter gäller för beskattningsåret 2022, dvs deklarationen 2023 (siffrorna i fet stil avser antalet karensdagar):

 1714306090
Normal nivå29,17%28,97%28,92%28,69%28,42%28,24%

 
Följande procentsatser för egenavgifter gäller för beskattningsåret 2021, dvs deklarationen 2022 (siffrorna i fet stil avser antalet karensdagar):


1714306090
Normal nivå 29,26% 28,97% 28,86% 28,66% 28,41% 28,24%


För pensionärer gäller följande avgifter: 

Födda 1937 och tidigare 0%
Födda 1938–1953 10,21%
Födda 1955–1958 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 10,21%


Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 7,5 procentenheter i vissa fall (gäller ej pensionärer). Se nedan.

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 8 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar. 8 prisbasbelopp är 380 800 kr under 2021.

Egenavgifterna består av följande delar:


 2019 - 202220182017201620152014
Ålders­pensions­avgift 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21%
Efter­levande­pensions­avgift 0,60% 0,70% 0,70% 1,17% 1,17% 1,17%
Sjuk­försäk­rings­avgift1 3,64% 4,44% 4,44% 4,94% 4,44% 4,44%
Arbets­skade­avgift 0,20% 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,30%
Föräldra­försäkrings­avgift 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60%
Arbets­marknads­avgift 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,37%
Allmän löne­avgift 11,62% 10,72% 10,72% 9,65% 10,15% 9,88%
Summa 28,97% 28,97% 28,97% 28,97% 28,97% 28,97%

1 För den som har en karenstid på 7 dagar.     

Ålderspensionärer

För aktiva näringsidkare som vid årets början är 65 år eller äldre eller har haft hel allmän pension (ålderspension) hela året gäller speciella regler:

  • Personer födda 1937 och tidigare betalar inga avgifter alls på inkomst av aktiv näringsverksamhet.
  • Personer som är födda 1938 och senare ska betala ålderspensionsavgift 10,21% på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Detsamma gäller egenavgifterna för aktiva näringsidkare som är född 1956 och senare och som har tagit ut hel allmän pension (ålderspension) hela året.

Personer som har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning någon del av beskattningsåret betalar bara ålderspensionsavgift 10,21%.

Nedsättning av egenavgifterna

Egenavgifterna på inkomst av näringsverksamhet får sättas ned i vissa fall. Från och med 1 januari 2014 är nedsättningen 7,5%.

Nedsättningen gäller dock bara om överskottet av näringsverksamheten överstiger 40 000 kr. Är överskottet lägre får man ingen nedsättning alls. Den högsta nedsättning som går att få är 15 000 kr, dvs vid ett överskott på 200 000 kr.

Personer fyllda 65 år omfattas inte av reglerna om nedsättning. Detsamma gäller personer som under hela året tagit ut hel allmän pension. Ungdomar som under hela beskattningsåret har fått ungdomsrabatt på egenavgifterna omfattas inte heller av dessa regler. 

Regional nedsättning i stödområdet

Företag som har driftställe i stödområde kan få nedsättning med 10%, dock med maximalt 18 000 kr per år.

Avgifterna får aldrig understiga ålderspensionsavgiften (10,21%).

Observera att nedsättningen inte omfattar alla branscher. Företag inom sektorerna vattenbruk och fiske, vissa jordbruk, samt transport är uteslutna på grund av EG:s statsstödsregler. Enligt Skatteverket kan SCB:s SNI-koder (www.scb.se) användas för att bedöma om verksamheten är undantagen från regional nedsättning. Följande näringsgrenar är undantagna:

    • Jordbruk (utom avbytarverksamhet, som ger rätt till stöd), SNI-grupp 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 och 01.5
    • Fiskeri- och vattenbruk, SNI-grupp 03
    • Transport (utom resebyråverksamhet och post- och telekommunikation, som ger rätt till stöd):

När det gäller jordbruk är det normalt bara avbytarverksamhet som kan ge rätt till regional nedsättning av egenavgifterna.

Eftersom det regionala företagsstödet är ett s k försumbart stöd (stöd av mindre betydelse) så måste du själv hålla reda på om du har fått andra försumbara stöd. Du kan maximalt få försumbara stöd på 200 000 euro (ca 1 800 000 kr) under en treårsperiod. För jordbruks- och fiskerisektorn är beloppsgränserna lägre.

Stödområde

Följande kommuner ingår i stödområdet:

Norrbottens län: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarbyns församlingar i Bodens kommun och fd Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.

Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.

Jämtlands län: Bergs, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Bräcke, Åre och Östersunds kommuner.

Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner samt Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.

Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.

Värmlands län: Torsby kommun.