Skatt / Egenavgifter

Egenavgifter

 – vem betalar vad? 
Faktagranskad artikel

Egenavgifter ska betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomst av passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt. Socialavgifter tas ut i form av arbetsgivaravgifter, som betalas av arbetsgivare, och egenavgifter, som betalas av näringsidkare (företagare).

Publicerad: 2023-12-20
Beskattningsåret 2023 (deklaration 2024)
 Karensdagar
1714306090
Normal nivå29,21%28,97%28,90%28,68%28,41%28,23%
Beskattningsåret 2024 (deklaration 2025)
 Karensdagar
1714306090
Normal nivå29,10%28,97%28,86%28,66%28,41%28,24%

 
För pensionärer gäller följande avgifter: 

Födda 1937 och tidigare 0%
Födda 1938–1957 10,21%
Födda 1958–1961 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 10,21%


Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 7,5 procentenheter i vissa fall (gäller ej pensionärer). Se nedan.

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 10 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar. 10 prisbasbelopp är 573 000 kr under 2024.

7 karensdagar gäller om något val av annan karenstid inte gjorts.

Egenavgifterna består av följande delar:


 2019--202420182017201620152014
Ålders­pensions­avgift 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21%
Efter­levande­pensions­avgift 0,60% 0,70% 0,70% 1,17% 1,17% 1,17%
Sjuk­försäk­rings­avgift1 3,64% 4,44% 4,44% 4,94% 4,44% 4,44%
Arbets­skade­avgift 0,20% 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,30%
Föräldra­försäkrings­avgift 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60%
Arbets­marknads­avgift 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,37%
Allmän löne­avgift 11,62% 10,72% 10,72% 9,65% 10,15% 9,88%
Summa 28,97% 28,97% 28,97% 28,97% 28,97% 28,97%

1 För den som har en karenstid på 7 dagar.     

Ålderspensionärer

Aktiva näringsidkare som är pensionärer betalar inte fulla egenavgifter utan endast ålderspensionsavgift (10,21%). Från och med 1 januari 2023 höjs den åldersgränsen från 65 till 66 år. Detta gäller då personer som vid årets ingång har fyllt 66 år, vilket innebär att de låga avgifterna gäller från och med året då näringsidkaren fyller 67 år.

2026 höjs gränsen till 67 år, dvs från och med det år näringsidkaren fyller 68 år. Även aktiva näringsidkare som har tagit ut hel allmän pension (ålderspension) hela året betalar endast ålderspensionsavgiften. Åldersgränsen för när man tidigast kan ta ut ålderspension höjs från 62 år till 63 år 2023. Åldersgränsen ska sedan knytas till riktåldern för pension 2026. Regleringen blir då att pensionen tidigast ska kunna tas ut tre år före den månad då en person uppnår riktåldern för pension. Personer födda 1937 och tidigare betalar inga avgifter alls på inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Personer som har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning någon del av beskattningsåret betalar bara ålderspensionsavgift 10,21%.

Med allmän pension menas inkomstpension, premiepension och (för vissa) garantipension.

Nedsättning av egenavgifterna

Egenavgifterna på inkomst av näringsverksamhet får sättas ned i vissa fall. Från och med 1 januari 2014 är nedsättningen 7,5%.

Nedsättningen gäller dock bara om överskottet av näringsverksamheten överstiger 40 000 kr. Är överskottet lägre får man ingen nedsättning alls. Den högsta nedsättning som går att få är 15 000 kr, dvs vid ett överskott på 200 000 kr.

Personer fyllda 65 år omfattas inte av reglerna om nedsättning. Detsamma gäller personer som under hela året tagit ut hel allmän pension. Ungdomar som under hela beskattningsåret har fått ungdomsrabatt på egenavgifterna omfattas inte heller av dessa regler. 

Regional nedsättning i stödområdet

Företag som har driftställe i stödområde kan få nedsättning med 10%, dock med maximalt 18 000 kr per år.

Avgifterna får aldrig understiga ålderspensionsavgiften (10,21%).

Observera att nedsättningen inte omfattar alla branscher. Företag inom sektorerna vattenbruk och fiske, vissa jordbruk, samt transport är uteslutna på grund av EG:s statsstödsregler. Enligt Skatteverket kan SCB:s SNI-koder (www.scb.se) användas för att bedöma om verksamheten är undantagen från regional nedsättning. Följande näringsgrenar är undantagna:

    • Jordbruk (utom avbytarverksamhet, som ger rätt till stöd), SNI-grupp 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 och 01.5
    • Fiskeri- och vattenbruk, SNI-grupp 03
    • Transport (utom resebyråverksamhet och post- och telekommunikation, som ger rätt till stöd):

När det gäller jordbruk är det normalt bara avbytarverksamhet som kan ge rätt till regional nedsättning av egenavgifterna.

Eftersom det regionala företagsstödet är ett s k försumbart stöd (stöd av mindre betydelse) så måste du själv hålla reda på om du har fått andra försumbara stöd. Du kan maximalt få försumbara stöd på 200 000 euro (ca 1 800 000 kr) under en treårsperiod. För jordbruks- och fiskerisektorn är beloppsgränserna lägre.

Stödområde

Följande kommuner ingår i stödområdet:

Norrbottens län: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarbyns församlingar i Bodens kommun och fd Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.

Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.

Jämtlands län: Bergs, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Bräcke, Åre och Östersunds kommuner.

Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner samt Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.

Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.

Värmlands län: Torsby kommun. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!