Skatt / Avdragsgillt och inte ­avdragsgillt

Avdragsgillt och inte ­avdragsgillt i deklarationen

Faktagranskad artikel

Den allmänna regeln är att, med vissa undantag, alla kostnader för att förvärva och bibehålla intäkter är avdragsgilla.

Det är inte förbjudet att låta företaget göra dåliga affärer eller ha höga kostnader. De är ändå avdragsgilla såvida de inte egentligen är dina personliga levnadskostnader. 

Publicerad: 2023-01-07

Speciellt för dig som startar

När du startar ett företag har du kanske kostnader för tiden fram till och med den dag du kör igång officiellt. Du har då avdragsrätt för de utgifter som skulle ha varit avdragsgilla om de uppkommit efter företagsstarten. Du får dra av utgifter från och med kalenderåret innan företaget startade.

Om du börjar verksamheten 16 april 2023 får du dra av startkostnader från och med 1 januari 2022.

Du har kanske också ett ingångslager och ingångsinventarier. Dessa får du ta med dig in i näringsverksamheten. Det innebär att du får avdrag även för det material du skaffat före starten.

Gör ett öppet yrkande om du är tveksam

Är du tveksam om en viss kostnad är avdragsgill eller inte kan du alltid göra ett öppet yrkande i deklarationen. Det innebär att du inte smusslar med beloppet som en del i en anonym totalsiffra, utan du förklarar avdraget på en särskild bilaga till deklarationen. Bilagan gör du på ett vanligt papper.

Ej avdragsgilla kostnader

En hel del kostnader i näringsverksamheten är av olika skäl inte avdragsgilla trots att de hör till företagets verksamhet.

  • Kostnader för bolagsbildning ­eller registrering av firma
  • Böter
  • Inkomstskatter
  • Viten
  • Skattetillägg
  • Förseningsavgifter
  • Överlastavgifter
  • Medlemsavgifter
  • Överrepresentation.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!