Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är skatt som främst ska betalas i följande tre fall:

• Den som har utländska kapitalförsäkringar eller utländska pensionsförsäkringar ska betala avkastningsskatt. Utländska kapitalförsäkringar som är slutbetalda före 1997 är normalt undantagna från avkastningsskatt.

Pensionsstiftelser ska betala avkastningsskatt på pensionskapitalet. Skatteunderlaget är förmögenheten vid beskattningsårets början multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsårets ingång. 

• Företag som gjort avdragsgilla avsättningar på konto Avsatt till pensioner i balansräkningen, ska betala avkastningsskatt på dessa avsättningar.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för avkastningsskatt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.