Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är skatt som främst ska betalas i följande tre fall:

• Den som har utländska kapitalförsäkringar eller utländska pensionsförsäkringar ska betala avkastningsskatt. Utländska kapitalförsäkringar som är slutbetalda före 1997 är normalt undantagna från avkastningsskatt.

Pensionsstiftelser ska betala avkastningsskatt på pensionskapitalet. Skatteunderlaget är förmögenheten vid beskattningsårets början multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsårets ingång. 

• Företag som gjort avdragsgilla avsättningar på konto Avsatt till pensioner i balansräkningen, ska betala avkastningsskatt på dessa avsättningar.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.