Avtalspension

Avtalspension är en pensionsersättning som anställda får från sin arbetsgivare utöver den pension som staten betalar. Det är arbetsgivarna och fackförbunden som avtalat om hur mycket pensionspengar arbetsgivaren ska betala in. De flesta anställda har avtalspension. Det finns dock privata företag utan kollektivavtal som inte har avtalspension.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för avtalspension - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.