Just nu får du 20 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 2 maj.

Skatt / Efter Brexit

Efter Brexit – EU-momsen förlängs inte

LEI-koder för värdepappershandel

Det blir ingen förlängning av utträdesavtalet efter årsskiftet. Det innebär att transaktioner med Storbritannien inte ska hanteras som EU-handel efter 31 december 2020.

Publicerad:
EU-reglerna under en övergångsperiod

Vid Storbritanniens utträde ur EU (Brexit) undertecknades ett utträdesavtal som innebar att Storbritannien omfattas av EU-reglerna precis som vanligt under en övergångsperiod. Moms och punktskatter ska alltså hanteras på samma sätt som tidigare vid handel med Storbritannien, både när det gäller privatpersoner och företag.

Ingen förlängning av övergångsperioden

Enligt utträdesavtalet var det möjligt att förlänga övergångsperioden med upp till två år, under förutsättning att både EU och Storbritannien tog ett gemensamt beslut om detta före 1 juli 2020.

Något sådant beslut har inte tagits, vilket innebär att Storbritannien efter övergångsperiodens slut kommer kommer att hanteras på samma sätt som länder utanför EU när det gäller moms och punktskatter. Från och med 1 januari 2021 kommer alltså försäljning av varor till Storbritannien att räknas som export, och inköp som import. Vid tillhandahållande och köp av tjänster ska momsen hanteras på samma sätt som för länder utanför EU.