Efterbeskattning

Efterbeskattning innebär en omprövning av en inkomstdeklaration till skattebetalarens nackdel.

Skatteverket kan ompröva en inkomstdeklaration till och med det sjätte året efter beskattningsåret. För att efterbeskattning ska kunna göras krävs särskilda omständigheter. Omprövning av efterbeskattningsbeslut begärs enligt samma regler som gäller för vanliga beskattningsbeslut (se omprövning av inkomstdeklaration).

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Efterbeskattning – vad är det? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.