Efterbeskattning

Efterbeskattning innebär en omprövning av en inkomstdeklaration till skattebetalarens nackdel.

Skatteverket kan ompröva en inkomstdeklaration till och med det sjätte året efter beskattningsåret. För att efterbeskattning ska kunna göras krävs särskilda omständigheter. Omprövning av efterbeskattningsbeslut begärs enligt samma regler som gäller för vanliga beskattningsbeslut (se omprövning av inkomstdeklaration).

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.