Skatt / Estetiska ingrepp kan vara momsfria

Estetiska operationer och behandlingar

Faktagranskad artikel

Skatteverket har efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommit med nya ställningstaganden som behandlar frågan om när estetiska operationer och behandlingar kan vara momsfri sjuk- eller tandvård. 

Publicerad: 2019-03-10
Momsfri sjuk- och tandvård

Sjukvård och tandvård är enligt momslagen undantagna från momsplikt. Med sjukvård menas åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador. Tandvård är åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar kroppsfel och skador i munnen.

Skatteverket har nu kommit med två nya ställningstaganden i frågan.

Syftet är avgörande

Enligt Skatteverket är det syftet som avgör om en åtgärd eller ett ingrepp är undantagen från momsplikt. Estetiska operationer och behandlingar som inte är medicinskt motiverade utan görs i ett rent kosmetiskt syfte är momspliktiga. Utmärkande för sådana ingrepp är att de uteslutande utförs för att förändra och/eller förbättra utseendet och genomförs på patientens initiativ.

Omdöme från legitimerad personal

Estetiska operationer och behandlingar kan i vissa fall vara både kosmetiska och medicinskt motiverade. Om ingreppet till någon del är medicinskt motiverat är det enligt Skatteverket momsfri sjuk- eller tandvård. Bedömningen om åtgärden är medicinskt motiverad måste göras av legitimerad personal som ska ge sitt omdöme inom ramen för sin legitimation.

Exempel:
En person genomgår bukplastik efter en kraftig viktnedgång. Operationen sker på personens eget initiativ och bekostas med egna medel. Legitimerad personal inom sjukvården har gjort bedömningen att operationen inte bara är kosmetisk utan att den också är medicinskt motiverad. Operationen är en estetisk operation som är momsfri.

Offentligt finansierad

En omständighet som talar för att åtgärden är momsfri är att den är offentligt finansierad eller att den ingår i högkostnadsskyddet enligt Tandvårds- och läkemedelsverket.

Tillämpning från 1 januari 2015

I tillämpningsinformationen skriver Skatteverket att kontroller som föranleds av detta ställningstagande ska vara framåtsyftande. Därför ska beslut på initiativ av Skatteverket i normalfallet inte gälla för utförda tjänster som utförs före 1 januari 2015. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!