30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skatt / Fastighetstaxering

LEI-koder för värdepappershandel

Allmän fastighetstaxering görs sedan 1988 vart sjätte år enligt en rullande plan. Från och med fastighetstaxeringen 2003 görs förenklade fastighetstaxeringar mellan de allmänna fastighetstaxeringarna. Den förenklade fastighetstaxeringen omfattar endast småhus-, hyreshus och lantbruksenheter. Industrienheter och övriga specialenheter omfattas endast av den allmänna fastighetstaxeringen, dvs inte den förenklade. 

Publicerad:
Hyreshus:

Allmän fastighetstaxering: 2019, 2025 osv
Förenklad fastighetstaxering: 2022, 2028 osv

Småhus:

Allmän fastighetstaxering: 2021, 2027 osv
Förenklad fastighetstaxering: 2024, 2030 osv

Jordbruk:

Allmän fastighetstaxering: 2023, 2029 osv
Förenklad fastighetstaxering: 2020, 2026 osv

Industri-, elproduktions- och specialenheter:

Allmän fastighetstaxering: 2019, 2025 osv

Fastighetsdeklarationen lämnas under hösten före fastighetstaxeringsåret och det nya taxeringsvärdet gäller vid beskattningen för inkomståret = fastighetstaxeringsåret.

Exempel:
Du skickar in fastighetsdeklarationen för ditt småhus under hösten 2018. Taxeringsvärdet fastställs av Skatteverket under våren 2019 (fastighetstaxeringsåret). Det nya taxeringsvärdet för beskattningsåret 2019 tas upp i inkomstdeklarationen som lämnas i maj 2020.