Skatt / Fastighetstaxering

Fastighetstaxering och fastighetsdeklaration

Faktagranskad artikel

Allmän fastighetstaxering görs sedan 1988 vart sjätte år enligt en rullande plan. Från och med fastighetstaxeringen 2003 görs förenklade fastighetstaxeringar mellan de allmänna fastighetstaxeringarna. Den förenklade fastighetstaxeringen omfattar endast småhus-, hyreshus och lantbruksenheter. Industrienheter och övriga specialenheter omfattas endast av den allmänna fastighetstaxeringen, dvs inte den förenklade. 

Publicerad: 2023-01-07
Hyreshus:

Allmän fastighetstaxering: 2019, 2025 osv
Förenklad fastighetstaxering: 2022, 2028 osv

Småhus:

Allmän fastighetstaxering: 2021, 2027 osv
Förenklad fastighetstaxering: 2024, 2030 osv

Jordbruk:

Allmän fastighetstaxering: 2023, 2029 osv
Förenklad fastighetstaxering: 2020, 2026 osv

Industri-, elproduktions- och specialenheter:

Allmän fastighetstaxering: 2019, 2025 osv

Fastighetsdeklaration

Fastighetsdeklarationen lämnas under hösten före fastighetstaxeringsåret och det nya taxeringsvärdet gäller vid beskattningen för inkomståret = fastighetstaxeringsåret.

Exempel:
Du skickar in fastighetsdeklarationen för ditt småhus under hösten 2022. Taxeringsvärdet fastställs av Skatteverket under våren 2023 (fastighetstaxeringsåret). Det nya taxeringsvärdet för beskattningsåret 2023 tas upp i inkomstdeklarationen som lämnas i maj 2024.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!